AJUTS | 18/02/2015  RuralCat

Cooperatives i associacions rebran 8 milions per a processos de concentració i cooperació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 d'abril.

paissatge rural

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha considerat convenient establir ajuts plurianuals incentivadors de la concentració i la intercooperació de les cooperatives agràries i altres entitats associatives agràries, que contribueixen a incrementar la dimensió econòmica i social de les cooperatives, a restablir i potenciar la competitivitat de les cooperatives i de les zones rurals i a facilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques i socials amb l’adopció de mesures de modernització, de gestió empresarial i de comercialització.

Aquests ajuts auxilien els processos d’integració cooperativa, la millora de la qualitat de la producció i dels serveis agroalimentaris i la comercialització de productes de qualitat, les inversions per a la millora i adequació de l’estructura, els processos i els circuits comercials i de distribució agroalimentaris, l’adequació dels recursos humans, i finalment un ajut a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per sufragar les despeses derivades de la prestació de serveis per a la gestió econòmica, l’assessorament i el suport tècnic.

Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme durant les anualitats 2015, 2016 i 2017 i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 d’abril.

Els ajuts d’aquesta Resolució, per un import total de 8.000.000 euros, tenen caràcter de crèdit plurianual i van a càrrec d’una partida pressupostària del DAAM per a les anualitats 2015, 2016 i 2017, dotada amb uns imports màxims de 2.500.000,00 euros per a la anualitat de 2015, 2.500.000,00 euros per a la anualitat de 2016 i de 3.000.000,00 euros per a la anualitat de 2017.