FINANÇAMENT | 20/02/2015  IRTA/RuralCat

El Col·legi d'Economistes de Catalunya i l'IRTA impulsen la inversió al sector agroalimentari

L'IRTA ha signat un conveni que permetrà que projectes i empreses del sector agroalimentari nodreixin els fòrums d'inversió d'Economistes Ban, la xarxa de business angels del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya amb la voluntat de contribuir a impulsar l’activitat empresarial a Catalunya, ha signat un conveni de col·laboració amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Amb l’establiment de les bases de col·laboració entre les dues entitats, es preveu ajudar al desenvolupament del sector agroalimentari català.

Entre les actuacions previstes hi ha accions de formació als business angels sobre les claus per invertir en el sector agroalimentari, formació als empresaris del sector agroalimentari o ajut als emprenedors en el desenvolupament dels seus projectes.

També es contemplen accions, cursos o seminaris sobre temes com la valoració de les empreses d’agroalimentació o les tendències del sector i les oportunitats d’inversió.

 

Economistes Ban

 

La xarxa Economistes Ban és un espai empresarial i d’emprenedoria que permet als empresaris i emprenedors cercar recursos per als seus projectes. El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha impulsat aquest projecte responent a la seva voluntat de ser referent de la vida econòmica de Catalunya donant resposta a les necessitats de la societat que actualment pateix una gran mancança de finançament per atendre les seves necessitats empresarials.

Amb la creació d’Economistes BAN el Col·legi ofereix als empresaris alternatives per poder accedir a finançament que els permeti tirar endavant el seu negoci i a aquells emprenedors que volen fer realitat el seu projecte. A més ofereix als col·legiats la possibilitat de conèixer les noves tendències empresarials.

 

Més sobre el Col·legi d’Economistes de Catalunya

 

Actualment el Col·legi d’Economistes de Catalunya, compta amb més de 8.000 col·legiats i més de 2.000 societats professionals, dedicats a les diferents especialitats de l'economia i l’empresa implantats a tot el territori català, de manera que esdevé en una de les corporacions professionals més importants de Catalunya. És un col·legi que a més de l’organització d’activitats i la prestació de serveis als col·legiats també organitza cursos, configurant-se com un centre de formació i reciclatge dels economistes i com un fòrum d'opinió, obert a la societat en general:

 

Més sobre l'IRTA

 

L'IRTA és un institut d'investigació adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, que disposa de 11 centres propis i 3 de concertats distribuïts per tot el territori català. Un total de 752 persones, de les que 281 són investigadors, tenen com a finalitat la de contribuir a la modernització, la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

L’IRTA pretén impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic agroalimentari, transferir els avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat del país mitjançant aliances amb risc compartit.
 

Informació relacionada