GESTIÓ DE PURINS | 30/10/2003  Ruralcat

1,18 milions d¿euros per a infrastructures que tractin els excedents de les explotacions ramaderes

El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler va anunciar ahir a Sant Vicenç de Torelló que la Generalitat ha destinat en una primera Resolució, 1.179.142,41 ¿ per a la dotació de diferents infrastructures que han de permetre la correcta gestió dels excedents de les dejeccions ramaderes. Aquestes infrastructures es deriven de l'aplicació dels Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes, aprovat el passat mes de gener.

D'aquests ajuts se'n beneficiaran 100 explotacions ramaderes de tot Catalunya englobades en 18 Plans individuals i 7 Plans col·lectius. L¿import atorgat correspon al 25% de l¿import sol·licitat, seguint els termes previstos en les Bases de la convocatòria, i suposarà induir una inversió total de 4.716.569,62 ¿ pel desplegament d¿aquestes infrastructures. Les infrastructures que s¿han subvencionat amb aquesta Resolució comprenen bases de regulació de purins, sistemes de separadors de fases que permeten obtenir unes fraccions més fàcilment gestionables, sistemes de nitrificació-desnitrificació i plantes de compostatge. En el marc del Pla de Suport a la Gestió de les Dejeccions Ramaderes, que el Govern va aprovar i presentar el passat mes de gener, s¿ha assolit un dels eixos d¿aquest Pla que contempla el suport econòmic per a la implantació de les infrastructures que han de permetre la correcta gestió dels excedents de les dejeccions ramaderes. Després de la petició que es va fer a la Unió Europea, que va donar l¿autorització perquè des de la Generalitat de Catalunya es pogués impulsar aquest règim d¿ajuts, el Departament de Medi Ambient, a través de la Junta de Residus, va convocar, mitjançant la Resolució MAB/1203/2003, les Bases per a poder subvencionar les infrastructures que es deriven dels Plans de Gestió. En el marc d'aquest anunci, el conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, va signar ahir un conveni de col·laboració amb la Cooperativa Agrària de Torelló, representada pel seu president, Ramon Carbonell que, d'acord amb el seu Pla col·lectiu, preveu implantar una planta de compostatge que ha estat beneficiada per aquesta subvenció. D¿aquesta forma es podrà dur a terme un seguiment conjunt de la implantació del Pla, i així obtenir informació que serveixi de base d¿intercanvi d¿experiències pel desenvolupament d¿altres Plans. D¿altra banda, també s¿ha continuat amb el suport a l¿assessorament per a l¿elaboració de Plans de Gestió en base a la convocatòria d¿ajuts formulada en aquest sentit, amb l¿atorgament d¿una primera Resolució per un import total de 340.897,09 ¿ que comprèn l¿elaboració de Plans de Gestió per part de 1.309 explotacions ramaderes.