RAMADERIA | 29/10/2003  Ruralcat

La CE proposa signar una nova Convenció europea per al transport internacional dels animals

La Comissió Europea ha proposat als Quinze signar l'última versió de la Convenció europea per a la Protecció dels Animals durant el transport internacional. Aquest acord augmenta els requisits per a garantir el benestar del bestiar tant dins de la UE com en altres països d'Europa.

Aquest conveni estableix principis "essencials" per al transport animal, que s'aplicaran a totes les espècies i, amb més detall, regles per als animals vius que més s'exporten, com la vedella, ovelles, cabres, porcs i cavalls. També inclou normes diferents per a cada tipus de transports i, d'altra banda, la Convenció tracta de promoure que els animals que es traslladen amb destinació a sacrifici es matin en els països d'origen i només es transporti la carn. La Convenció està en la línia de les propostes presentades per la Comissió Europea al juliol, en les quals endureix la normativa sobre els transports de bestiar i planteja llargs descansos a partir de 9 hores de trajecte i la prohibició de traslladar animals joves a més de 100 quilòmetres. Tant la proposta de Brussel·les com la Convenció intenten identificar la responsabilitat dels operadors en cada fase de la cadena de transport i comercialització i introdueixen requisits estrictes per a viatges llargs. La Convenció indica la conveniència d'establir un pla de ruta per als trasllats superiors a 8 hores, que mostri en quin moment i on descansen els animals. La Convenció es va decidir per primera vegada el 1968 i va ser signada per la UE, Xipre, la República Txeca, Islàndia, Noruega, Romania, Rússia, Suïssa i Turquia. El 2001, el Consell de Ministres de la UE va donar a la Comissió Europea el mandat per a negociar la revisió d'aquest acord, que es va tancar el 2002. La Convenció ha de ser ratificada almenys per quatre països (la UE conta com un) abans d'entrar en vigor. El text estarà obert per a la signatura en la sessió del Comitè de Ministres del Consell d'Europa que se celebrarà a Chisinau (Moldàvia) el pròxim 6 de novembre.