AJUTS | 22/02/2021  Ruralcat

Abonats més de 14 milions d’euros d'ajuts directes associats ramaders i del cultiu de l’arròs de la campanya 2020

El Departament d’Agricultura també ha pagat 11.924.315 euros dels ajuts ramaders de la PAC de l’any 2020 a 1.935 beneficiaris. Els sol·licitants d’aquests ajuts podran accedir el contingut de la seva resolució a partir d’avui a través de l’aplicació DUN.

Cultiu d'arròs

Amb aquest pagament, a Catalunya s’haurà abonat el 89% dels ajuts directes previstos de la PAC 2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles del cultiu de l’arròs i associats ramaders al sector de vaques alletants i boví de llet, per un import total de 14.109.962 euros a 3.309 pagesos i ramaders. Està previst que els ajuts al sector de boví d’engreix es comencin a pagar en les properes setmanes. El 10% restant s’abonarà durant el mes d’abril, un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) estableixi l’import unitari definitiu.

Amb aquest pagament, a Catalunya s’haurà abonat el 89% dels ajuts directes previstos de la Política Agrària Comuna (PAC) 2020.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran a l'e-tauler, i es podran consultar a l'aplicació DUN.

Els sol·licitants d’aquests ajuts podran accedir el contingut de la seva resolució a partir d’avui 22 de febrer, a través de l’aplicació DUN, accessible al web del DARP, on cal identificar-se amb certificat digital.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210218_not_pagament_ajuts_directes_associats_arros_bovi_llet_2020.

Font: DARP

Informació relacionada