TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 22/02/2021  Ruralcat

El PATT programa 870 actuacions formatives per al 2021 per impulsar la innovació, la emprenedoria i la tecnificació del sector

L’oferta d’actuacions abasta tot el territori de Catalunya, amb propostes previstes en 40 sectors o àmbits diferents. Del total d’activitats programades, 710 són activitats de transferència de coneixements tècnics i de gestió i 160 són activitats d’experimentació, demostració i recerca.

PATT 2021

Durant l’any 2020 es van realitzar 367 jornades tècniques

El DARP ha aprovat el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per l’any 2021. El PATT és l’instrument que coordina, integra i dona suport a les actuacions de transferència del coneixement i de recerca adreçades al sector agroalimentari i rural català. Es tracta d’un pla coordinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb l’objectiu d’impulsar la formació com a element clau per augmentar la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses que formen el teixit productiu, transformador, comercialitzador i de serveis en l’àmbit agrari, agroalimentari, pesquer, i forestal de Catalunya.

El desenvolupament del PATT es realitza gràcies a l’estreta col·laboració entre administracions, centres de recerca, universitats, fundacions, consorcis, organitzacions de productors, organitzacions professionals, empreses i altres agents del sector.

L’oferta d’actuacions abasta tot el territori de Catalunya, amb propostes previstes en 40 sectors  o àmbits diferents. Les propostes donen resposta a temàtiques pròpies dels sectors productius més tradicionals i temàtiques  transversals com la gestió del sòl i la fertilització, el  reg, el desenvolupament rural, la gestió de l’empresa, la producció ecològica, l’estalvi energètic i energies alternatives, la bioeconomia o la qualitat i comercialització dels productes agroalimentaris,  a més d’actuacions en l’àmbit forestal i del medi natural.

La planificació del PATT 2021 preveu 870 actuacions, de les quals 710 són activitats de divulgació de coneixement (jornades tècniques) i 160 són d’experimentació i demostració. Les actuacions incloses al PATT 2021 es poden consultar al següent enllaç: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/05-formacio-innovacio/pla-anual-transferencia-tecnologica/enllacos-documents/fitxers-binaris/patt.pdf.

Balanç d’execució del PATT 2020

El PATT 2020 es va adaptar,  gràcies a l’esforç de tots els agents implicats, a les restriccions derivades de la situació sanitària conseqüència de la Covid-19. Per aquest motiu, a partir de l’aplicació de les restriccions, les jornades es va oferir en el format de jornades en línia.

Durant l’any 2020 es van realitzar 367 jornades tècniques. Els programes, els vídeos i les ponències de les quals estan disponibles a través de RuralCat. L’oferta de transferència en el nou format de jornades en línia ha tingut molt bona acollida per part del sector, fet que ha provocat un augment considerable en el nombre d’assistents per jornada.

Tota la informació relativa al PATT s’actualitza diàriament i és consultable a través del web del DARP, dins de l’àmbit d’actuació de la Transferència Tecnològica, o del portal RuralCat. Així mateix, es troba actiu el servei de subscripcions a sectors d’interès del PATT o el compte de Twitter @ruralcat per a conèixer diàriament els programes detallats de les jornades i seminaris.

Font: DARP