Fruit.Net | 03/03/2015  RuralCat

Fruit.net aconsegueix un estalvi de fins el 20% dels fitosanitaris en perer i presseguer

En les campanyes 2012 i 2013 Fruit.Net ha ampliat els assaigs a tots els tractaments, de la floració fins a la recol·lecció, de diverses plantacions comercials de perer i presseguer. L'ajust de la dosi va suposar un estalvi de producte fitosanitari d'un 15 o 20% respecte a les aplicacions convencionals.

Fruit.Net

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat la Fitxa Tècnica núm. 3, del programa Fruit.Net per l’optimització de l'ús de fitosanitaris i minimització de residus en la producció de fruita. Aquest document ens explica els darrers assaigs d’ajust de dosi de fitosanitaris en plantacions de perer (Williams), préssec pla (Plane Sun i Flat Queen) i nectaruina (Big Bang) duts a terme en tots els tractaments dels anys 2012 i 2013, des de la floració fins a la recol·lecció.

 

Els resultats

 

L’ajust de la dosi va suposar un estalvi de producte fitosanitari d’un 15 o 20% respecte a les aplicacions convencionals. Els majors estalvis es van aconseguir en els primers tractaments a començament de campanya després de la floració, quan l’índex de l’àrea foliar (LAI) de les plantacions és inferior. S’ha de comentar, però, que els volums d’aplicació en les parcel·les convencionals, no van superar en cap cas els 850 l/ha, que és un valor baix en relació als volums usuals de la zona fruitera, que estan al voltant dels 1.000 l/ha.

Cal destacar el seguiment de la població de psil·la que es va dur a terme en la pera Williams, que ha permès de conèixer de forma precisa la seva incidència durant tota la campanya. L’elevada incidència d’aquesta plaga tant en la parcel·la convencional com en la d’ajust de dosi durant a campanya i en els fruits en el moment de la recol·lecció, és deguda al fet que es va fer una aplicació reduïda de fitosanitaris, ja que es tracta de fruita per a l’alimentació infantil. Els valors numèrics i la seva significació estadística han estat similars als anys 2012 i 2013. Els assaigs es van fer els dos anys en la mateixa plantació, amb el mateix disseny experimental.

Pel que fa a altres plagues i malalties, en cap cas no es van observar diferències entre les parcel·les convencionals i les d’ajust de dosi, ni durant la campanya ni en els controls realitzats abans de la collita, tant sobre la vegetació com en la fruita. Els resultats per a la pera de l’any2012 són semblants als del 2013. En el cas dels préssecs plans i la nectarina, tampoc no es van observar diferències en la incidència de les podridures en postcollita.

Pel que fa als residus de fitosanitaris a la fruita, s’han donat diverses situacions. En pera Williams, cap dels dos anys no es van detectar residus ni en el tractament convencional ni en el d’ajust de dosi. S’ha de remarcar, però, tal com s’ha comentat abans, que l’aplicació de fitosanitaris es va reduir molt a causa de la utilització de la fruita per a l’alimentació infantil. Pel que fa als préssecs, en el cas de les varietats Plane Sun i Big Bang, es van detectar 3 matèries actives en les dues estratègies de tractament. S’ha de tenir en compte, que els tractaments previs a la recol·lecció són els que tenen una incidència més gran en la quantitat de residus a la fruita i, en aquests casos, els volums d’aplicació utilitzats, tant en les parcel·les convencionals com en les d’ajust de dosi, van ser pràcticament els mateixo.

A la Fitxa Tècnica trobareu més informació i gràfics. Recordeu que disposeu de més documentació a l'apartat web de Fruit.Net, a RuralCat, on trobaràs tota la informació tècnica generada pels diferents comitès tan pel que fa a estratègies com a estudis, activitats de divulgació, ponències, articles, dossiers tècnics, pòsters o notes de premsa.