SECTOR LACTI | 22/10/2003  Ruralcat

Nou països de la UE hauran de pagar 320 milions d¿euros per superar les seves quotes lleteres

Nou països de la UE hauran de pagar 320 milions d'¿ per superar les seves quotes lleteres durant la campanya 2002-2003, segons els càlculs provisionals presentats avui per la Comissió Europea. Espanya figura entre els sis països que no han depassat les seves quotes nacionals, per la qual cosa els seus productors no haurien de pagar cap multa.

Foto: MAPA

Els Quinze han sobrepassat en 526.123 tones la quota total assignada per a aquesta campanya, xifrada en 117,74 milions de tones (repartides en 560.000 contingents individuals), segons les estimacions basades en les dades que han enviat els Estats membres. La multa serà de 320 milions d'euros - enfront dels 276 milions de la campanya passada - i d'aquest muntant 305 milions corresponen a la superació de quotes de llet que es lliura a la indústria, i 14,6 milions per depassar el contingent per a la producció venuda directament al consumidor. Nou països (Bèlgica, Dinamarca, França, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Àustria, Portugal i Finlàndia) van depassar en 855.000 tones les quotes de llet que es duu a les lleteries. D'altra banda, sis països (Alemanya, Grècia, Espanya, Irlanda, Suècia i el Regne Unit) es van mantenir dintre de la quantitat de referència nacional i en total, van infrautilitzar 369.900 tones de quota. Espanya va arribar als 6,02 milions de tones, 27.512 menys del contingent nacional assignat (6,05 milions de tones), segons les mateixes fonts. En total, es van depassar 485.000 tones a les quals cal afegir l'excés de 41.123 tones en llet venuda directament als consumidors, amb el que sumen 526.123. Els Quinze tenen assignat 1,2 milions de tones per a la llet que es ven directament al comprador i en aquesta temporada, Itàlia i Holanda han superat el seu contingent. En les darreres quatre campanyes, la quota làctia va augmentar a causa dels acords de l'Agenda 2000, i el nombre de productors ha passat de 703.000 a 560.000, segons ha indicat la Comissió Europea. La producció lletera a la UE funciona amb un sistema de quotes i cada país té assignades dues quantitats de referència: una per a la llet que es duu a les lleteries i una altre per a la venda directa al consumidor; quan un país supera el seu contingent, els productors han de pagar una penalització. Les quantitats infrautilitzades dintre d'un estat poden repartir-se entre els ramaders del mateix país.