PROJECTES DEMOSTRATIUS | 25/02/2021  Ruralcat

L’IRTA difon dos vídeos sobre els resultats del projecte CLIMAVIT21 a les vinyes de les DO Empordà i Pla de Bages

L’activitat forma part del projecte demostratiu “L’agrometeorologia com a punt de partida per una producció vitivinícola estable i de qualitat en condicions de canvi climàtic en el segle XXI. DO Empordà i DO Pla de Bages (CLIMAVIT21)”, que vol ser una eina integral de gestió per a la vinya en el territori, amb la finalitat de proporcionar dades objectives que serveixin de palanca de canvi per a l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic al llard del segle XXI.

vinya

L’increment de la temperatura a escala mundial pot arribar a ser de fins a 2ºC ja a meitat del segle XXI

Segons el Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya (TICCC, 2016), l’increment de la temperatura a escala mundial pot arribar a ser de fins a 2ºC ja a meitat del segle XXI. A grans trets, el canvi climàtic comporta en el nostre àmbit sequera edàfica i ambiental, i canvis en el metabolisme de les plantes i cultius a causa de l'increment de la temperatura i l’evapotranspiració. La viticultura es veu i es veurà afectada en aspectes relacionats a la quantitat i la qualitat de la producció.

Per tot això, i tenint en compte la situació local, el projecte demostratiu L’agrometeorologia com a punt de partida per una producció vitivinícola estable i de qualitat en condicions de canvi climàtic en el segle XXI. DO Empordà i DO Pla de Bages (CLIMAVIT21)”, liderat per l’IRTA, és proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l’adaptació de la viticultura al canvi climàtic al llarg del segle XXI. En el marc del projecte s’han dut a terme les projeccions de clima, índexs agrometeorològics i de necessitats hídriques fins a finals del segle XXI per les zones de producció vitivinícola de la D.O. Empordà i de la D.O. Pla de Bages.

Tal com es mostra en els dos vídeos difosos per a cada una de les zones vinícoles estudiades, els resultats obtinguts donen l’evolució dels indicadors molt regionalitzada, el que permet a cada productor, organització o institució la comparació de la realitat, passada i present amb el futur probable i iniciar la presa de decisions i planificació a mitjà i llarg termini, del territori, del sector vitivinícola i de les adaptacions necessàries pel que fa a material vegetal, pràctiques agronòmiques i decisions estratègiques per fer un sector sostenible.

Es tracta d’un projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat