Ajuts | 22/10/2003  Ruralcat

La CE decidirà quins països es repartiran en cinc tipus d¿olivera el 40 % dels ajuts comunitaris

La Comissió Europea projecta que el 40 per cent dels ajuts a l¿oli d¿oliva es reparteixi pels Estats membres, segons la superfície i tenint en compte ¿fins a cinc categories d¿oliveres, segons el seu valor ambiental o social¿.

Segons un esborrany del projecte legislatiu, Brusel·les ha de decidir si en els textos legals de la reforma de l¿oli es separen de la producció les subvencions i que un 40 per cent de les primes siguin distribuïdes pels Estats membres. La Comissió Europea te previst presentar el dia 18 de novembre els textos legals sobre les reformes de cultius mediterranis (oli, cotó i tabac) en una comunicació que està discutint actualment el Consell de Ministres de la UE. En el cas de l¿oli d¿oliva, Brussel·les estudia que es transfereixi un 60 per cent dels ajuts al nou sistema de pagament únic per explotació, basat en referències històriques; que el 40 per cent restant vagi als Estats membres, que disposaran d¿un ¿sobre nacional¿ per atorgar un ajut basat en la superfície. L¿esborrany indica que per tal de donar aquest 40 per cent, els paisos fixaran ¿fins a un màxim de cinc categories d¿oliveres¿, tenint en compte criteris ambientals i socials, pels quals concediran un volum diferent d¿ajuts. Brussel·les ha de decidir si la concesió de l¿ajut ha d¿estar condicionat a que es mantinguin el nombre d¿oliveres registrades el dia 1 de gener de 2005 i es permetrà una diferència de fins a un màxim del 10 per cent. Projecta, també, que a la reforma es donin ajuts només a les superfícies d¿oliveres existents abans del maig de 1998 i que a les finques de 0,3 hectàrees es concedeixi directament el pagament únic.