POLÍTICA | 21/10/2003  Ruralcat

S¿aprova la posada en marxa del Registre Vitivinícola de Catalunya

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir la posada en marxa del Registre Vitivinícola de Catalunya. Aquest registre, el més avançat d¿Europa, neix amb la finalitat de garantir l¿eficàcia del sistema de producció i gestió del sector vitivinícola i d¿integrar en un registre únic els diferents registres de vinyes i cellers.

L¿objectiu principal del registre vitivinícola és la creació d¿una eina comú de gestió del potencial vitivinícola de Catalunya, de tots els agents del sector de la vinya i el vi - el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), l¿Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), els Consells Reguladors de les Denominacions d¿Origen, les organitzacions professionals, les cooperatives, els cellers i els viticultors particulars -, per tal d¿unificar tota la informació relacionada amb el cicle vitivinícola, des del cep fins a l¿embotellat, de l¿origen del raïm fins a la producció. Això permetrà garantir la traçabilitat del productes en tota la seva cadena de producció i, conseqüentment, oferir una major confiança al consumidor. L¿existència d¿un únic registre permetrà conèixer, en tot moment, l¿estat administratiu de les vinyes (drets, sol·licituds, ...), a banda de poder eradicar les plantacions que no estiguin emparades per la legalitat. També permetrà millorar la gestió dels tràmits entre l¿administració i el sector, optimitzant els recursos existents i garantint una major transparència i qualitat de la informació. Així doncs, en el registre s¿inscriuran les vinyes, i contindrà les dades dels cellers (instal·lacions dedicades a l¿elaboració i l¿emmagatzematge) i de les plantes embotelladores i envasadores de productes vitivinícoles que operin en l¿àmbit territorial de Catalunya. El sector vitivinícola de Catalunya té un pes molt important dins l¿economia catalana. A Catalunya hi ha onze Consells Reguladors de Denominacions d¿Origen. El mapa vitivinícola català és composa de 88.148 parcel·les vitícoles, que ocupen aproximadament unes 63.741 hectàrees de terra cultivable. El sector de l¿elaboració del vi i el cava mou anualment uns 1.300 milions ¿, que representen aproximadament l¿1,12% del PIB català. La creació del Registre vitivinícola de Catalunya estava prevista a la Llei d¿ordenació vitivinícola de l¿any 2002. Així mateix, calia actualitzar els registres que estaven vigents, regulats mitjançant el Decret 57/1986 - el Registre de plantacions de Vinya i el Registre de parcel·les amb dret a la replantació- , a les diferents normes comunitàries que han estat aprovades posteriorment a la seva posada en aplicació.