LEGISLACIÓ | 19/10/2003  Ruralcat

El MAPA ajorna la norma d¿eradicació de malalties ramaderes fins a l¿1 de gener de 2004

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha ajornat fins el pròxim 1 de gener de 2004 l'aplicació dels programes nacionals d'eradicació de malalties dels animals, segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del passat dissabte.

FOTO: Mediateca CE

El MAPA assenyala que l'ajornament es deu a la necessitat de dotar a les Comunitats Autònomes del temps suficient per a l'execució efectiva dels programes d'eradicació de malalties ramaderes, i estableix que l'aplicació coincideixi amb l'inici de les noves campanyes de sanejament l¿1 de gener de 2004. El Reial decret d'eradicació de malalties animals va ser aprovat en Consell de Ministres el passat 1 d'agost i va entrar en vigor el 10 de setembre. Aquesta norma estableix condicions més estrictes en el règim de moviments d'animals de les espècies bovina, ovina i cabruna, en funció de l¿estatut sanitari de l'explotació de procedència, a fi de fomentar majors garanties sanitàries, potenciant simultàniament l'augment de les explotacions qualificades. La regulació prohibeix, a les explotacions amb pitjor situació sanitària, tot moviment d'animals amb destinació a vida, i estableix en el cas d'explotacions sense qualificació sanitària, una restricció en el moviment de bestiar, de forma que només podran destinar-se animals a explotacions d'engreix o preengreix sense qualificar. Únicament les explotacions que hagin arribat a la qualificació sanitària d'oficialment indemnes de leucosis bovina, i indemnes o oficialment indemnes de tuberculosi bovina i de brucelosi ovina i cabruna, podran procedir, amb caràcter general, al moviment d'animals amb destinació a vida. Aquestes disposicions asseguren que el moviment d'animals amb destinació a vida dintre del territori nacional no comporti risc sanitari, i que en les Fires i Mercats per a vida, només entrin animals procedents d'explotacions amb la més alta qualificació. El text modifica també el règim de vacunacions contra la brucelosi bovina, així com les proves de diagnòstic d'aquesta malaltia, regulant les condicions per a la vacunació en determinades àrees o explotacions, quan la situació epidemiològica ho aconselli. A més, designa al Laboratori Central de Sanitat Animal de Santa Fe a Granada, pertanyent al MAPA, com Laboratori Nacional de Referència per a la tuberculosi i la brucelosi en animals. En el document annex podeu consultar el Real Decreto 1296/2003, de 17 de octubre, pel qual es suspen l¿aplicació del Real Decreto 1047/2003, d¿1 d¿agost, pel qual es modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20 de desembre, pel qual es regulen els programes nacionals d¿eradicació de malalties dels animals.

Informació relacionada