BIOECONOMIA | 03/03/2021  Ruralcat

Obert el procés de participació pública per a l'elaboració de l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030

La plataforma participa.gencat.cat és l’espai habilitat per canalitzar les propostes, que es poden formular mitjançant un formulari o bé mitjançant propostes obertes fins el 31/03/2021.

EBC2030

La Bioeconomia es basa en l’ús de recursos naturals renovables i locals per a produir béns i serveis

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha iniciat el procés de participació pública per elaborar l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030 (EBC2030). L’objectiu d’aquest procés participatiu és informar la ciutadania sobre quins són els objectius estratègics i les mesures proposades al document, i rebre propostes que permetin completar-les i adaptar-les a les necessitats exposades per les persones participants.

La participació oberta a tota la ciutadania es complementa amb la realització de vuit seminaris amb experts, on s’han analitzat i validat els eixos estratègics de l’EBC2030, s’han identificat els principals reptes i oportunitats existents en l’actualitat per al desenvolupament de la bioeconomia i s’han proposat línies estratègiques d’acció.

Es proposa estructurar el debat al voltant de set eixos, que coincideixen amb els set objectius estratègics de l’EBC2030: identificació i caracterització de la biomassa; desenvolupament empresarial en el territori; foment del consum de bioproductes, biomaterials i bioenergia; paisatges resilients o serveis ecosistèmics; coneixement com a motor de la bioeconomia; rol de l’Administració en el seu impuls i acceptació social de les mesures proposades.

La plataforma participa.gencat.cat és l’espai habilitat per canalitzar les propostes, que es poden formular mitjançant un formulari o bé mitjançant propostes obertes fins el proper 31 de març de 2021. Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal mateix. Les aportacions rebudes seran valorades per l’equip redactor de l’EBC2030, i les que siguin avaluades positivament s’incorporaran a l’Estratègia. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per explicar quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Es preveu que, un cop acabat aquest procediment i incorporades les diferents aportacions, l’EBC2030 pugui ser elevada ja al Govern per a la seva aprovació definitiva.

La Bioeconomia es basa en l’ús de recursos naturals renovables i locals per a produir béns i serveis en tots els sectors econòmics (aliments, energia, construcció, farmàcia i química verda, tèxtil,..).

A Catalunya s’estima que en l’actualitat el conjunt d’activitats econòmiques que estan incloses dins d’aquest concepte aporten prop d’un 5% del PIB català, i més d’un 5’4% del total de llocs de treball, i segons, estimacions de la Unió Europea, és un dels sectors econòmics amb un major potencial de creixement per als propers anys. 

Font: DARP