TEMPORERS | 19/10/2003  Ruralcat

Unió de Pagesos ha gestionat 5.337 contractes de temporers a la campanya agrícola d¿enguany

El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) ha gestionat un total de 5.337 contractes de temporada de 3.661 treballadors a diferents punts de Catalunya, dels quals un 69,6 per cent procedia de la contractació a origen a tercers països.

El 55 per cent dels treballadors estrangers procedien de Romania, el 35 per cent de Colòmbia i el 10 per cent del Marroc, segons dades facilitades per UP en un comunicat on afirma que ¿per cinquè any consecutiu, UP ha donat resposta a la necessitat de ma d¿obra per a les campanyes agràries catalanes¿. Ha afegit que a les darreres campanyes, el nombre de treballadors catalans i espanyols interessats en treballar-hi ha disminuït considerablement i la contractació a origen a tercers països, s¿ha transformat en una eina bàsica per a garantir la ma d¿obra al camp, tot contribuint a la regulació dels fluxos migratoris. Un dels serveis bàsics del Servei de Contractació d¿Unió de Pagesos és la gestió dels allotjaments per als treballadors. Durant la campanya del 2003, el sindicat ha gestionat un total de 41 allotjaments i 366 particulars Un cop finalitzada la campanya agrària a Catalunya, Unió de Pagesos i COAG gestionen el trasllat a altres punts de l¿estat espanyol com poden ser Huelva, Burgos, Jaén, Badajoz, València i Mallorca

Informació relacionada