ESTUDIS | 05/03/2021  Ruralcat

El cost de la producció porcina a Espanya és el més baix de la Unió Europea al 2019

El Departament d’Agricultura ha actualitzat el resum dels resultats econòmics més significatius d’Espanya i dels principals països productors: Dinamarca, França, Alemanya, Holanda i Estats Units en el període 2016-2019.

Granja porcina

El total dels costos fixos a Espanya/Catalunya és el més baix dels països europeus

L’Observatori del porcí presenta una nova actualització del resum dels resultats econòmics més significatius d'Espanya i del grup dels principals països productors europeus del sector porcí (França, Alemanya, Dinamarca i els Països Baixos) així com els Estats Units per a l'any 2019.

En el gràfic s’observa que el cost de la producció porcina a Espanya (1,42 €/kg canal) és el més baix de la Unió Europea i sensiblement superior al dels Estats Units degut a què el cost d’allotjament i gestió es manté notablement inferior respecte de la resta dels països.

El cost del pinso ha augmentat en tots els països, amb Espanya com l'estat que té més dependència externa de matèries primeres i, per tant, marca el màxim cost, juntament amb França (0,94 €/kg canal).

El total dels costos fixos a Espanya/Catalunya és el més baix dels països europeus als quals s’ha comparat i molt pròxim al dels Estats Units. Tot i que va moderadament a la baixa, sembla que s’ha estabilitzat els darrers anys. Pel que fa al total dels costos de producció, Espanya/Catalunya, juntament amb Dinamarca, presenten els costos més baixos de la UE.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP