AJUTS | 05/03/2021  Ruralcat

Abonats 649.581 euros de l'ajut agroambiental d'Apicultura per a la millora de la biodiversitat de la campanya 2020

L'objectiu d’aquesta línia és la millora de la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils on hi pugui haver espècies relictes, mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d’explotació apícola que incloguin una major base territorial.

Abelles de la mel

L'ajut es fa efectiu a 105 beneficiaris de 29 comarques

El DARP ha pagat els imports corresponents de l’ajut a l’Apicultura per a la millora de la biodiversitat de la campanya 2020. L’import total del pagament és de 649.581,12 euros i es fa efectiu a 105 beneficiaris de 29 comarques.

Aquest ajut, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L'objectiu d’aquesta línia és la millora de la biodiversitat en els agroecosistemes fràgils on hi pugui haver espècies relictes (romanents supervivents de fenòmens naturals), mitjançant actuacions dirigides a promoure sistemes d’explotació apícola que incloguin una major base territorial.

Per a més informació, i mapes de distribució territorial del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210305_not_pagament_ajuts_apicultura_biodiversitat.

Font: DARP