AJUTS | 08/03/2021  Ruralcat

El Departament d'Agricultura concedeix ajuts a tres iniciatives de cooperació interterritorials dels Grups d'Acció Local Pesquer

Les activitats de cooperació dels GALP que es desenvoluparan durant el període 2014-2023 a Catalunya dinamitzaran una contribució pública de 500.000 euros, la qual està cofinançada en un 85% per la Unió Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya.

Pescador i pescadora

. Les activitats de cooperació dels GALP que es desenvoluparan durant el període 2014-2023 a Catalunya dinamitzaran una contribució pública del FEMP de 500.000 euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat concedir ajuts a tres iniciatives de cooperació interterritorials dels Grups d’Acció Local Pesquer per un import de 103.414 euros corresponents a les anualitats 2021 i 2022.

Un dels projectes subvencionats és una aplicació informàtica del nou model de gestió pesquera d’arrossegament en el marc del nou Pla multianual del Mediterrani (MAP). Participen en aquesta iniciativa l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre, que coordina la iniciativa (coordinador del grup), l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.

Amb aquesta aplicació, es vol donar resposta al nou reglament MAP que requereix que les entitats responsables de la gestió dels ports afectats per aquestes normes es dotin de les eines necessàries per a la gestió correcta de l’esforç pesquer de les seves embarcacions associades. L’import aprovat per aquest projecte és de 18.740 euros.

Un altre dels projectes que ha obtingut l’ajut correspon a la creació d’una xarxa de suport als grups d’acció local pesquers de Catalunya. Els participants són l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre, com a coordinador, l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. En aquest cas, l’objectiu de la iniciativa és crear una organització/associació que impulsi que en la resta de la costa catalana hi hagin més GALP i que treballin de manera agrupada i sinèrgica per aconseguir dinamitzar el món pesquer a fi de facilitar que les persones que hi viuen puguin tenir nous projectes i noves oportunitats. El projecte rebrà 3.480 euros l’any 2022 i tindrà un àmbit territorial corresponent a la zona d’influència del GALP Mar de l’Ebre i del GALP Costa Brava.

Finalment, també ha estat seleccionat el projecte Horitzó 2027. En aquesta iniciativa hi participen l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava, que el coordina, l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre i la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Aquest projecte vol desenvolupar els sistemes d’anàlisi, avaluació i planificació dels GALP i la seva dinamització territorial, amb l’objecte de millorar les seves actuacions i avançar en el desenvolupament de la redacció de les noves Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el marc de programació del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura 2021-2027. Aquesta iniciativa rebrà un ajut total de 81.194 euros.

El Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 obre una oportunitat per desenvolupar iniciatives de cooperació interterritorials i transnacionals als GALP. Les activitats de cooperació dels GALP que es desenvoluparan durant el període 2014-2023 a Catalunya dinamitzaran una contribució pública del FEMP de 500.000 euros, la qual està cofinançada en un 85% per la Unió Europea i un 15% per la Generalitat de Catalunya.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l’Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d’actuació (LEAS) de l’Estratègia amb la ciutadania i el territori, i fomenten un desenvolupament sostenible i respectuós envers l’ús de la mar, la creació i el manteniment d’ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l’operativitat.

Font: DARP