SANITAT ANIMAL | 15/10/2003  Ruralcat

La Comissió Europea aportarà 147 milions d¿euros per lluitar contra les malalties animals el 2004

La Comissió Europea ha aprovat un paquet de mesures financeres per combatre les encefalopaties espongiformes transmissibles i altres malalties animals a la Unió Europea el 2004. La partida pressupostària per portar a terme aquests objectius puja a uns 147 milions d¿euros.

Foto: DARP

El pressupost de la UE contribuirà amb 92,64 milions d¿euros per financiar el control i l¿eradicació de l¿EEB (malaltia de les vaques boges) i el scrapie als Estats membres i als països en vies d¿accés. La Comissió també ha decidit proporcionar fons pels programes de 2004 per eradicar altres malalties animals com la brucelosi o la ràbia i per prevenir zoonosis. La UE contribuirà amb 54,29 milions d¿euros en el camp veterinari per aquests programes en els Estats membres i en alguns països en vies d¿accés. Les malalties tractades per aquests programes tenen implicacions tant per la salut humana com l¿animal, o provoquen serioses pèrdues en la ramaderia i constitueixen barreres pel comercç interior de la UE o l¿internacional. En el cas de l¿Estat espanyol, la quantitat màxima aportada per la UE és de 4.854.000 euros pels programes de seguiment i control d¿encefalopaties espongiformes transmissibles, i 435.000 euros per a l¿eradicació del scrapie. Quant als programes per a l¿eradicació i control, la quantitat proposada que li tocarà a l¿Estat espanyol aportada per la UE és de 75.000 euros per la malaltia d¿Aujeszky; 150.000 euros per la ¿llengua blava¿; 4.000.000 d¿euros per la brucelosi bovina; 5.000.000 d¿euros per la tuberculosi bovina; i 6.500.000 euros per la brucelosi ovina i cabruna (melitensis B).