AJUTS | 11/03/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2021 es pot presentar des de l'1 de febrer fins al 26 de març de 2021, inclòs.

vinya

Es poden fer les sol·licituds fins al 26 de març de 2021, inclòs

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts als plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022.

L'import de pèrdua de renda corresponent a la campanya 2021, en relació amb els costos màxims subvencionables de les accions que pot abastar el règim de reestructuració i/o reconversió de la vinya es fixa en 881,11 euros.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria són finançats íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) amb un import previst de 70.532.000 euros per al període 2019-2023.

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2021 es pot presentar des de l'1 de febrer fins al 26 de març de 2021, inclòs.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada