AJUTS | 12/03/2021  Ruralcat

Oberta la convocatòria PRIMA 2021 i el Premi PRIMA Wefe Nexus

La iniciativa PRIMA per a la recerca i la innovació de l’àrea Mediterrània té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària. El Concurs PRIMA Wefe Nexu vol fomentar la investigació científica i la demostració dels beneficis econòmics i socials del Nexus WEFE (Water Energy Food and Ecosystem) a l’àrea mediterrània.

PRIMA

A la convocatòria s’hi poden presentar projectes de recerca i innovació

Ja està oberta la convocatòria a la iniciativa PRIMA per a la recerca i la innovació de l’àrea Mediterrània, que té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació sota una estratègia comuna de tots els països participants per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària. 

A la convocatòria s’hi poden presentar projectes de recerca i innovació en dues seccions i àmbits dins de cadascuna: 

Secció 1: accions de recerca i innovació (RIA) i accions d’innovació (IA):

Gestió de l'aigua 2021: Gestió sostenible del sòl i de l'aigua per combatre la degradació i la desertificació de les terres i promoure la restauració dels ecosistemes. 

Pressupost: 8,25M €  

Data límit propostes inicials: 13/04/2021 

Data límit propostes finals: 09/09/2021 

Sistemes de conreu 2021: Incrementar el rendiment ambiental i socioeconòmic dels sistemes agrícoles a petita escala mitjançant millores en els aspectes organitzatius i nous models de governança de la cadena de valor.  

Pressupost: 8,25M €  

Data límit propostes inicials: 13/04/2021 

Data límit propostes finals: 09/09/2021 

Cadena de valor agroalimentària 2021: Incrementar l’adherència a la dieta mediterrània com a patró sostenible que inclogui aspectes ambientals, socials i de salut.  

Pressupost: 8,4M € 

Data límit propostes inicials: 13/04/2021 

Data límit propostes finals: 09/09/2021 

Nexus 2021: Aprofitar els coneixements sobre la gestió de Nexus de recursos Aigua-Energia-Alimentació-Ecosistemes a la regió mediterrània: des de conceptes fins a solucions pràctiques.   

Pressupost: 8,1M € 

Data límit propostes inicials: 13/04/2021 

Data límit propostes finals: 09/09/2021 

Secció 2: activitats de recerca i innovació (RI) basades en les normes nacionals 

Gestió de l'aigua: Alleujar l’escassetat d’aigua mediterrània mitjançant una governança adaptativa de l’aigua. 

Sistemes de conreu: Pràctiques de camp de major escala basades en pràctiques agroecològiques per augmentar els serveis ecosistèmics i la biodiversitat, adaptar els petits sistemes agrícoles al canvi climàtic i augmentar els ingressos dels agricultors. 

Cadena de valor agroalimentària: Incrementar la resiliència de les explotacions agrícoles petites davant els reptes mundials i les crisis de tipus COVID mitjançant l'ús de tecnologies adaptades, cadena de subministrament agroalimentària intel·ligent i eines de gestió de crisis. 

Pressupost: 35,54M €   

Data límit propostes inicials: 21/04/2021 

Data límit propostes finals: 21/09/2021 

Concurs PRIMA Wefe Nexus

L’objectiu del premi és fomentar la investigació científica i la demostració dels beneficis econòmics i socials del Nexus WEFE (Water Energy Food and Ecosystem) a l’àrea mediterrània.  

El premi està adreçat a equips de recerca i professionals que han ideat i demostrat la implementació amb èxit sobre la base de pràctiques de gestió combinades dels recursos hídrics, energètics, alimentaris i ecosistèmics a escala local o regional. 

El premi té una dotació de 20.000€ (10.000€ per a cada un dels dos guanyadors/res) i la data límit per a participar és el 15 de juny de 2021. 

 Font: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Informació relacionada