TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 15/03/2021  Ruralcat

L’Oficina del Regant celebra el Dia Mundial de l’Aigua amb una jornada sobre planificació hidrològica

El dia 22 de març es celebra el Dia mundial de l’Aigua per recordar la importància de l’aigua per a qualsevol activitat humana. En el marc d’aquesta efemèride es celebra la jornada tècnica en línia “La planificació hidrològica: Noves oportunitats”.

Sistema de reg

El Dia Mundial de l'Aigua vol incidir en la importància de la gestió sostenible d’aquest recurs

L’Oficina del Regant organitza una jornada tècnica en línia “La planificació hidrològica: Noves oportunitats” el proper dia 22 de març, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, per explicar els reptes de futur de la gestió de l’aigua, i com s’adaptarà el sector a aquests. Es comptarà amb la presència dels Organismes de Conca, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que exposaran els reptes de futur que implica aquest tercer cicle de planificació i, també, es donarà la veu a algunes Comunitats de Regants de Catalunya i de l’Associació de Comunitats de Regants de Catalunya (ACATCOR), com a representació de diferents projectes de futur en la gestió sostenible de l’aigua.

Des de l’Oficina del Regant s’organitza des de fa uns anys una jornada de transferència tecnològica sobre aspectes de gestió i millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg, per col·laborar en les activitats que es duen a terme a nivell mundial per conscienciar sobre el valor de l’aigua. Però l’activitat de l’Oficina del Regant durant tot l’any va dirigida a assolir l’objectiu de gestió eficient de l’aigua de reg oferint eines de formació i transferència, programació de reg, assessorament, per assolir el repte de com millorar l’ús de l’aigua de reg.

El  Dia Mundial de l’Aigua neix en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament sostenible a Rio de Janeiro l’any 1992. A partir d’aquesta data, anualment es celebra la importància de la gestió sostenible d’aquest recurs, com a bé comú per la humanitat. Aquest 2021 la temàtica es centra en allò que significa l’aigua per a les persones, del seu veritable valor i de com podem protegir millor aquest recurs vital. Cal recordar que un dels Objectius de Desenvolupament sostenible és: Aigua i sanejament per a tots abans del 2030.

Actualment a Catalunya estem immersos en l’aprovació del tercer cicle de la planificació hidrològica de la Demarcació de les Conques internes on l’autoritat competent és l’Agència Catalana de l’Aigua, i de la Demarcació de l’Ebre, on l’autoritat competent és la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Aquesta planificació hidrològica és resultat dels diferents plans i programes de seguiment, de mesures, de gestió específic donant el Pla de Gestió de la Demarcació Hidrogràfica on es recullen aspectes de tots els sectors implicats. Aquests Plans de gestió tenen en compte diferents objectius; com garantir la suficiència, l’ús sostenible del recurs, la gestió equilibrada, garantir el manteniment dels cabals ecològics, assolir un bon estat de les aigües superficials i subterrànies, i un llarg etc. que han de permetre una gestió sostenible de l’aigua des de tots els sectors.

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica.

Font: Oficina del Regant