INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 12/03/2021  Ruralcat

Termini obert per a declarar l’informe anual de 2020 de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses

Les 71 organitzacions que hi ha a Catalunya estan obligades a oferir la informació sobre efectius productius, produccions comercialitzades i dades actualitzades dels associats. El termini per a presentar la informació a través de l’OPNET és el 15 d’abril.

Horta

Les OPFH estan destinades a programar la producció i concentrar l'oferta i fer la comercialització en comú

Totes les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) catalanes, amb programa operatiu o sense, reconegudes o en suspensió, han de declarar anualment la informació establerta a la part A.1 de l’Annex V del Reglament UE 2017/891 a través de l’aplicació informàtica OPNET del DARP.

Des de finals de febrer de 2021 l’aplicació està habilitada per a declarar l’informe anual 2020, que comprèn el mòdul dels efectius productius (productors i superfícies), el mòdul Annex producció, amb dades de les produccions comercialitzades, i l’actualització dels socis/es de l’organització de productors.

La tramesa d’aquesta informació és obligada, tal com s’especifica en l’article 59 del Reglament delegat de la UE 2017/891 i l’art. 21 del RD 532/2017, sobre reconeixement i funcionament del les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

El termini per aportar la informació finalitza el 15 d’abril de 2021.

Les organitzacions de productors són entitats amb personalitat jurídica pròpia (cooperatives, societats agràries de transformació, societats mercantils) constituïdes per productors de fruites i/o hortalisses per a programar  la producció i  concentrar l'oferta i fer la comercialització en comú.

A Catalunya hi ha un total de 71 organitzacions, 57 de les quals són de fruites i hortalisses, 5 de cítrics, 9 de fruits secs.

Font: DARP