SECTOR OLEÍCOLA | 13/10/2003  Ruralcat

Conveni entre el DARP i l¿Associació d¿Oleicultors del Priorat per a la millora de l¿oli d¿oliva

El secretari general del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), Germà Gordó, ha signat aquest dimarts, dia 14 d¿octubre, un conveni de col·laboració entre el DARP i l¿Associació d¿Oleicultors del Priorat per a la millora de l¿oli d¿oliva de la comarca.

Aquest conveni té per objectiu impulsar conjuntament un programa d¿oleicultura que consisteix en la millora tecnològica de la producció olivícola que inclou tant la millora tecnològica dels molins com dels controls i la qualitat dels olis obtinguts. Per aconseguir aquest objectiu s¿ha elaborat un programa específic que es durà a terme des de l¿any 2003 fins a l¿any 2006, i que consta de diferents línies d¿actuació: gestió de la qualitat a les almassares i envasadores associats, caracterització dels olis produïts per l¿Associació d¿Oleicultors del Priorat, millora tecnològica a les almassares i transferència de tecnologia als tècnics de la zona. Aquest programa de millora ha de finalitzar amb la identificació i caracterització dels olis d¿oliva obtinguts un cop aplicat el programa de millora, com a eina per a millora la seva comercialització. En aquest conveni de col·laboració, el DARP es fa càrrec d¿un 80% del cost del programa del 2003. Per la seva part, l¿associació es compromet a executar-lo, a informar al DARP del desenvolupament del Programa i dels resultats obtinguts, a coordinar amb el DARP totes les actuacions en l'àmbit de comercialització del producte i a finançar el 20% restant del programa. Un dels objectius del DARP és la millora de la qualitat i de la comercialització dels productes agroalimentaris produïts a Catalunya com a eina que pot contribuir al desenvolupament rural. Aquest objectiu, ja fixat en la llei d¿Orientació Agrària, es veu reforçat a la llei de qualitat agroalimentària aprovada el passat mes de juliol pel Parlament de Catalunya. En aquesta línia, el DARP ha volgut donar suport a aquesta programa, ja que la millora de la qualitat de l¿oli d¿oliva del Priorat i la millora de la seva comercialització és una eina de gran potencial per al desenvolupament de la comarca. La signatura del conveni s¿ha dut a terme a la seu del Consell Comarcal del Priorat, a Falset.

Informació relacionada