AJUTS | 13/10/2003  Ruralcat

El DARP paga més de 5 milions d¿euros en ajuts d¿indemnització compensatòria del 2003

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) farà efectius a partir d¿avui dimarts, dia 14 d¿octubre, els pagaments als ajuts d¿indemnització compensatòria. La quantitat dels ajuts assoleix globalment els 5.105.947,64 EUR i ha afectat a 6.177 explotacions.

Aquests ajuts es destinen a la concessió d¿indemnitzacions compensatòries als agricultors en determinades zones desfavorides, en municipis qualificats com de muntanya, de despoblament o amb dificultats especials, amb l¿objectiu d¿assegurar un ús continuat de les terres agràries i contribuir així al manteniment d'una comunitat rural viable, conservar el camp i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles, amb especial consideració a les exigències mediambientals. El pagament d¿aquests ajuts per l¿any 2003 assoleix globalment la quantitat de 5.105.947,64 EUR i ha afectat a 6.177 explotacions, distribuïts per comarques d¿acord amb el quadre resum que us podeu descarregar en l¿arxiu adjunt.