SECTOR LACTI | 08/10/2003  Ruralcat

El Programa Integral de traçabilitat del sector lacti estarà en funcionament a principis de 2005

El Programa Integral de Traçabilitat del sector lacti estarà en marxa al gener de 2005 i amb la seva implantació es podrà tenir un registre exhaustiu i concret de tot el moviment de la llet dintre del territori estatal. Ara acaba de presentar-se un projecte pilot anomenat SITASUP.

Demostració del projecte pilot de traçabilitat

Un moment de la demostració del projecte pilot de traçabilitat SITASUP. Foto: MAPA.

Amb el Programa, d'obligat compliment per a tots els ramaders i indústries, es garanteix la qualitat de la llet i facilita la transparència del mercat. A més, permetrà un millor i major control de la quota làctia. El primer pas per a l'entrada en vigor d'aquest programa passa per l'aprovació, a finals de 2003 o a principis de 2004, del Reial decret per a la identificació i registre dels agents i contenidors que intervenen en el sector lacti i el registre dels moviments de llet. Aquesta normativa, que ja es troba en període de consultes, permetrà que les Comunitats Autònomes (CCAA), encarregades de coordinar tot el programa, puguin portar a terme un registre dels agents i contenidors i a la implantació de les etiquetes en els tancs i cisternes de recepció de llet, abans de març de 2004. La necessitat de disposar d¿un format únic i informatitzat de registre, transmissió i gestió de la informació de la llet, ha portat a la creació d¿una base de dades informatitzada denominada Lletra Q. En aquesta base de dades s'han integrat, d'una banda, el registre general d'agents del sector lacti que serà gestionat per les CCAA, i els moviments de llet a comunicar pels responsables dels centres identificats a través d'una targeta electrònica que proporcionarà el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). En aquest punt, s'ha desenvolupat el projecte pilot SITASUP, que ha estat presentat en una explotació làctia de Las Berlanas i en la Cooperativa Alta Moraña a San Pedro del Arroyo, ambdues a Àvila. El projecte pilot, en el qual han participat tres empreses compradores (Alta Moraña, Llet Pascual i Queserías Ibéricas), 120 productors, i els transportistes de vuit rutes, consisteix bàsicament a registrar a través de targetes i terminals portàtils les entrades i sortides de llet.

Informació relacionada