ESTADÍSTIQUES | 18/03/2021  Ruralcat

S’actualitza el cens d’aviram d’engreix, on es constata un augment del 13% de caps de pollastre respecte a l’any passat

El DARP ha actualitzat les darreres dades del nombre de caps de pollastre d’engreix, gall d’indi i guatlla de tot Catalunya a data de març de 2021.

Pollastre d'engreix

El pollastre d’engreix, amb 23.509.184 caps, acumula un increment de més del 13% respecte de l’any passat

El Departament d’Agricultura ha actualitzat el cens d’aviram d’engreix en data de març de 2021, que mostra l’evolució del nombre d’aus des del 2011 fins ara. Al gràfic s’observa que el bròiler, o pollastre d’engreix, amb 23.509.184 caps, acumula un increment de més del 13% respecte de l’any passat i marca una tendència a l’alça respecte dels anys anteriors, especialment a la província de Lleida.

El nombre de galls d’indi d’engreix es manté estable, amb 2.057.970 caps al 2021, i el de guatlles, amb 4.743.393 caps, lleugerament inferior a l’any 2020.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP