RURALCAT | 18/03/2021  Ruralcat

Els apartats de Formació i Transferència de RuralCat s’uneixen en un únic espai per facilitar la cerca d’informació

Els dos espais s’unifiquen per tal de facilitar la cerca i consulta de tots els temes relacionats amb cursos, jornades i documentació disponibles al portal.

Apartat de Formació i Transferència de RuralCat

A la part central, s’ha desenvolupat un apartat que permet realitzar la cerca de la informació, seleccionant el sector i subsector d’interès

El nou espai de Formació i transferència s’ha redissenyat i actualitzat per fer-lo més intuïtiu i facilitar l’accés a tota la informació relacionada amb els cursos vinculats a la formació agrària en general i a la transferència tecnològica. Així doncs, l’espai s’ha redissenyat de forma que l’usuari pugui trobar tota la informació d’una forma més àgil i fàcil.

A la part central, s’ha desenvolupat un apartat que permet realitzar la cerca de la informació, seleccionant el sector i subsector d’interès. D’aquesta manera es poden consultar tant les jornades i els cursos, com la resta de continguts i documents del sector seleccionat, com són els Dossiers Tècnics i les Activitats demostratives. També està previst ampliar aquesta cerca amb els projectes de Grups operatius, els articles tècnics i els vídeos de les jornades en línia.

A la pàgina inicial de l’apartat també s’accedeix a l’Agenda, les notícies i als enllaços directes dels diferents apartats de cursos i documentació.

Des d’aquest espai es poden accedir a les jornades PATT, als cursos de Formació a distància-FAD, als cursos de formació presencial i semi presencial, així com a la informació de la Xarxa d’Escoles Agràries, els cicles formatius de Formació Professional Agrària, la Formació en obert i l’Oficina Virtual del Camps Empresarial Agrari. 

Així mateix, s’ha millorat l’apartat del cercador de cursos, seminaris i jornades tècniques amb nous filtres de cerca per sectors d’interès, per paraula clau i dates, a més de per municipi i comarca, sector, escola agrària i presencial o online, que ja estaven operatius. A més, els usuaris registrats a RuralCat poden realitzar directament la preinscripció als cursos des del mateix espai, així com inscriure’s a les jornades del PATT. 

Durant el 2020 es van realitzar 95 edicions de 37 cursos diferents de Formació a Distància amb 3.646 alumnes matriculats. Pel que fa a les jornades PATT se’n van realitzar 364, el 70% de les quals van ser en línia.

Font: RuralCat