TECNOLOGIA | 08/10/2003  Ruralcat

La Generalitat vol convertir en servei públic bàsic l¿accés a internet d¿alta velocitat

La substitució de la Telefonia Rural d¿Accés Cel·lular (TRAC) per línies que garanteixin l¿accés a Internet, i el desenvolupament d¿empreses basades en les noves tecnologies, especialment en les zones rurals, són algunes de les actuacions contemplades en el Pla CAT-TELECOM. El Govern treballa en aquest nou projecte que permetrà hiperconnectar Catalunya amb qualsevol punt del món amb igualtat de condicions.

Amb l¿aplicació d¿aquest nou Pla marc d¿Actuació, tots els ciutadans i empreses de Catalunya hauran de tenir accés a un servei de telecomunicacions més complet que el que la legislació vigent defineix com a universal, a fi de garantir l¿accés ràpid i segur de la informació, el coneixement i els serveis que s¿ofereixen per via electrònica. Aquest servei comprendria les següents actuacions: - Telefonia bàsica: substitució dels actuals TRAC (Telefonia Rural d¿Accés Cel·lular) per línies que garanteixin l¿accés funcional a Internet. - Internet d¿alta velocitat: creació d¿un estàndard mínim de qualitat que serà definit pel Govern i que es revisarà anualment en funció de l¿evolució tecnològica. - Radiodifusió sonora i televisió: recepció dels programes de radiodifusió sonora i de televisió de les emissores de la Generalitat de Catalunya. - Telefonia mòbil: ampliació de la cobertura de les actuals xarxes GSM i GPRS. - Xarxa de telecentres: dotació de connectivitat d¿alta velocitat a la Xarxa de Telecentres de Catalunya, posada en marxa per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI). De fet, el CAT-TELECOM preveu que Catalunya tingui una llei que consideri aquest servei una prestació bàsica a un nivell similar a l¿electricitat o l¿aigua potable. La nova normativa obligarà a desplegar xarxes públiques de telecomunicacions a les noves urbanitzacions i a les actuacions a la via pública. El CAT-TELECOM es divideix en dos plans segons el tipus de servei que desenvolupi: el el Pla Filcom i Pla Radiocom. Pla Filcom Tots els nuclis de població disposaran d¿accés a la banda ampla, a partir de la construcció d¿una xarxa pública i l¿ampliació de la cobertura del servei ADSL. El Govern promourà la construcció d¿una xarxa de fibra òptica a partir de les carreteres i vies fèrries existents per afavorir el desplegament dels operadors pel territori. D¿altra banda, abans de finals de 2004 hi haurà un sistema alternatiu al TRAC que permetrà l¿accés a internet. A més d¿un benefici directe pels ciutadans, l¿extensió de l¿alta velocitat d¿Internet afavorirà: - la implantació de l¿Administració Oberta de Catalunya (AOC) a tots els ajuntaments, amb la consegüent millora de la gestió i els serveis municipals. - el desenvolupament d¿empreses basades en les noves tecnologies a qualsevol punt del país, especialment en les zones rurals. - la potenciació de la formació digital dels ciutadans. Pla Radiocom Recolliria les actuacions proposades per la Generalitat per facilitar la solució dels problemes de cobertura de servei de la radiotelevisió pública catalana i de la telefonia mòbil a Catalunya, per tal que arribi a tots els nuclis de població i a les principals carreteres i vies fèrries de Catalunya. L¿aplicació d¿aquest Pla facilitarà la solució de les deficiències de cobertura de telefonia mòbil i assegurarà la recepció dels canals de rediodifusió sonora i televisió de la CCRTV a tots els nuclis de població de Catalunya. També facilitarà i abaratirà el desplegament dels emissors de TDT i DAB a les zones rurals.