AGROALIMENTACIÓ | 06/10/2003  Ruralcat

Es presenta l¿inventari dels productes de la terra

El llibre ¿Productes de la terra¿, un inventari que recull de manera exhaustiva la varietat i riquesa dels productes agroalimentaris típics i tradicionals de la cultura rural catalana, s'ha presentat avui al Palau Robert de Barcelona. L¿estudi és fruit d¿un conveni entre el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i la Universitat de Barcelona.

Presentació del llibre

Un moment de l'acte de presentació de "Productes de la terra". Foto: DARP

L'objectiu de la realització d'aquesta publicació és la protegir i preservar el patrimoni etnoalimentari de Catalunya. Es tracta d'una recopilació exhaustiva dels productes agroalimentaris típics i tradicionals de la cultura rural catalana que, en la majoria dels casos, només es coneixen localment. L¿estudi neix amb l¿objectiu de ser una eina de desenvolupament rural, ja que pot millorar-se la seva comercialització i poden contribuir a ser un atractiu turístic de les diverses comarques de Catalunya. En aquesta publicació es relacionen 240 productes agroalimentaris amb personalitat i denominació pròpies agrupats en set espais geogràfics que no reflecteixen cap unitat administrativa concreta, però que tenen una història i una cultura comunes respecte a la tradició en l'elaboració dels productes. Aquestes zones són: Pirineus, les comarques gironines les comarques de Ponent, les comarques centrals, les comarques metropolitanes, les comarques Tarragonines, i les comarques de les Terres de l'Ebre. També existeix un grup de productes que no estan adscrits amb suficient intensitat a cap espai geogràfic definit, si no que, pel contrari, la seva producció i elaboració es troba disseminada per tot Catalunya. Aquests productes han estat agrupats en un mateix capítol, en tres categories: embotits, formatges i productes relacionats amb el pa i la pastisseria. Finalment, l'últim capítol s'ha destinat a les denominacions d'origen de vins i cava. L¿ estudi és fruit d'un conveni entre el DARP i la Universitat de Barcelona, en concret amb l'equip d'investigació dirigit pel Doctor Jesús Contreras i Hernández, del Grup Estudis Alimentaris (GEA), establert al marc de la Fira Alimentària 2002. El conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Grau, el catedràtic i membre del Grup d¿Estudis Alimentaris de la UB, Antoni Riera, i el director general d'Indústries i Qualitat Agroalimentària Enric Segarra han estat els encarregats de presentar al Palau Robert de Barcelona el llibre ¿Productes de la Terra¿. Riera ha destacat que aquests productes estaran cada vegada més de moda, i que la dificultat amb la que es trobaran els productors serà conservar el grau actual d¿excel·lència en termes de qualitat amb l¿augment de la producció per atendre la demanda. També ha apuntat com a repte pel sector trobar canals de difusió i distribució eficients i poc costosos. Riera també ha explicat que, donada la naturalesa de l¿Inventari, aquest té un caràcter obert. És previsible que alguns productes que no han estat esmentats en aquesta edició siguin incorporats en futures actualitzacions, recollint les iniciatives de recuperació i potenciació dels productes de la terra. El conseller Grau ha inclòs aquest llibre entre els resultats de l¿aplicació de la Llei de Qualitat Agroalimentària que es va aprovar el juny d¿enguany, i que preveia entre els seus objectius enfortir les nostres produccions i la seva singularització. El conseller ha coincidit amb Antoni Riera en la dificultat dels productors per mantenir una bona relació qualitat/preu. Segons el conseller, el llibre es pot definir com un ¿inventari qualificat¿ en atenció al rigor científic de la tasca desenvolupada i dels seus antecedents, a la qualitat de l¿edició i presentació i a l¿esforç esmerçat en fer els continguts amens i entretenidors per facilitar la difusió dels seus continguts.