AJUTS | 22/03/2021  Ruralcat

El DARP paga 575.978 euros de l'ajut agroambiental de millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 de l'any 2020

L’objectiu de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 és revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la ZEPA amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna i n'incrementin les poblacions.

Cereals

L'objectiu de l'ajuts és revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA)

El DARP ha pagat els imports corresponents a la campanya 2020 de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000. L’import total del pagament és de 575.978,04 euros i es farà efectiu a 122 beneficiaris de 6 comarques, i té un impacte sobre 4.151 hectàrees de conreu.

L’objecte de l’ajut a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 és revaloritzar les àrees de conreus de secà dins de la Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l'hàbitat de l'avifauna, i n'incrementin les poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals, i compatibilitzar-les amb la conservació de la ZEPA. I es plantegen dues actuacions principals segons la gestió que es faci, ja sigui la gestió de cereal i superfície lliure de sembra o del guaret.

Aquest ajut, amb compromisos a cinc anys vista, s’emmarca dins del PDR, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210319_not_pagament_ajuts_xarxa_natura_2000

Font: DARP

Informació relacionada