TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 18/03/2015  DAAM

Jornada sobre el pagament verd a Guimerà

Les perspectives de la nova PAC i les característiques del cultius associats al greening, com les lleguminoses, van ser els eixos de la jornada tècnica organitzada per l'EA de Tàrrega i l'ADV de les Valls del Corb a Guimerà.

La jornada va comptar amb l'assistència de 30 persones interessades per la temàtica. Font: DAAM

La jornada va comptar amb l'assistència de 30 persones interessades per la temàtica. Font: DAAM

Es va iniciar la jornada amb una explicació exhaustiva de les condicions que han de complir els agricultors per a poder complir amb allò que preveu la nova PAC i allò que està associat al greening, la xerrada va aportar informació sobre les quanties màximes en què es situaran els ajuts respecte al període anterior i la importància de les bones pràctiques agràries i la diversificació dels cultius per a estar alineats amb la PAC.


Ja entrant en el tema dels cultius associats a l’ecologització (greening) i la rotació de cultius, es va explicar l’experiència en cultiu de veça i pèsol com a majoritaris en aquesta incorporació de cultius a les rotacions i també la colza. Es va incidir en la importància de les lleguminoses i la millora que suposa el realitzar rotacions i alternar mètodes de control de males herbes i malalties.

L’empresari i agricultor que va explicar la seva experiència va deixar clar el valor final de fer rotacions i la programació correcta, cosa que aporta un valor econòmic i també una millora del sòl.

La jornada, celebrada el 9 de març, va comptar amb l’assistència de 30 persones interessades per la temàtica i que van poder fer col·loqui amb els experts del DAAM, de la Universitat de Lleida i un empresari de l’Anoia amb una llarga experiència en el cultiu de lleguminoses.