Política Agrària | 05/10/2003  Ruralcat

La UE reconeix l¿incertesa del futur del desenvolupament rural a partir de 2006

El director de Programes de Desenvolupament Rural de la Direcció General d¿Agricultura de la Comissió Europea (CE), Michele Pasca-Raymonde, ha reconegut que ¿a partir de 2006 el futur del desenvolupament rural a la UE és incert¿. El director va participar el passat 3 d¿octubre a la taula rodona ¿Seguretat Alimentària i Qualitat dels aliments¿ a Burgos, dins la segona jornada del Seminari Internacional sobre Desenvolupament Rural i Qualitat Alimentària.

Pasca-Raymonde va fer aquest advertiment en relació amb la imminent incorporació de deu nous membres a la UE i davant la possibilitat que, a partir de 2006, hi hagi retallades financeres. No obstant, va puntualitzar que "la política de desenvolupament rural s'ha convertit en el segon pilar de la Política Agrària Comuna (PAC)" i va apuntar que "la política de desenvolupament ha de reforçar la competitivitat agrària", a més de promoure pràctiques ambientals i la gestió sostenible dels conreus. En aquest sentit, va considerar que la diversificació de l'activitat ha de "aprofitar-se" com una oportunitat econòmica dels territoris menys afavorits. El director de Programes europeu va assenyalar també que els recursos financers disponibles fins l'exercici 2006 es xifren en gairebé 50 milions d'euros per als quinze i que, d'aquest import, prop de 28 milions d'euros es destinaran a les regions Objectiu 1 i 21 milions d'euros a les altres regions. El president de l'Associació Internacional RED i coordinador del Moviment Europeu de la Ruralitat (MER), Gérard Peltre, va dir que "la millora de la qualitat, tant en conreus com en aliments finals, i la diversificació d'activitats gràcies als programes Leader i Proder, són l'esperança per als territoris rurals". No obstant això, va ressaltar que el major problema d'aquestes zones és "el paulatí i imparable despoblament". També va participar el membre de l'Oficina Europea de la Unión de Consumidors (BEUC) Patrick Sutton, qui va posar l'accent en què tots els europeus "tenen dret a la seguretat i innocuïtat dels aliments" i va assegurar que el futur passa per "garantir la seguretat alimentària i protegir el medi ambient en el procés productiu". També va advocar per la supressió de les subvencions de la PAC en benefici del suport al desenvolupament rural i sostenible, sobretot de cara a la incorporació a la Unió Europea de deu nous països. D¿altra banda, a la clausura del seminari internacional sobre desenvolupament rural celebrat a Burgos, el ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete va informar que la UE concedirà quatre anys per a justificar les inversions en els projectes acollits a ajudes del Leader Plus a partir de la signatura d'aprovació d'aquests projectes i no des de l'inici teòric del programa. L'acceptació d'aquest termini per a la justificació de les subvencions del Leader Plus resol el problema dels grups de desenvolupament local espanyols que van rebre l'aprovació dels seus projectes el 2002, dos anys després del previst, malgrat la qual cosa haurien de justificar la despesa el 2006. El ministre d'Agricultura va considerar també "important¿ l'agrupació de tots els fons de desenvolupament que depenen de la Unió Europea en una línia d'ajudes única amb un model semblat a l'actual programa Leader. En el document de conclusions del seminari internacional s'incideix especialment en la necessitat de mantenir un pressupost de suport al mitjà rural en els 25 països membres a partir de 2007, quan es fixi el nou model de finançament comunitari. La petició, que es traslladarà a la conferència de desenvolupament rural que la Comissió Europea celebrarà al novembre, s'argumenta perquè, "malgrat les diferències, les zones rurals de tota la UE sofreixen problemes comuns, com el despoblament, l'envelliment de la població, l'elevada taxa d'ocupacions agràries i la reduïda ocupació local". En el document s'insisteix que no es tracta de basar el desenvolupament rural en la PAC, sinó en "polítiques transversals que donin suport a l'agricultura en coordinació amb altres sectors soci-laborals del mitjà rural". En aquest sentit, s'apunta la necessitat d'un equilibri entre zones urbanes i rurals dintre de tots els països membres mitjançant una política complementària de la PAC.