PROJECTES DEMOSTRATIUS | 24/03/2021  Ruralcat

El CTFC lidera un projecte per donar a conèixer els tractaments per a la prevenció d'incendis forestals

L'objectiu d'aquest projecte demostratiu és recopilar, posar en valor i transferir al sector les dades disponibles de la xarxa de parcelꞏles experimentals de prevenció d’incendis i de simulacions d´incendis forestals.

Incendi

Crema de gestió al Parc Natural del Delta de l’Ebre per gestionar i afavorir espais de nidificació. Foto: Bombers de la Generalitat

Els incendis forestals, concretament els grans incendis forestals devastadors (GIF), són uns dels principals reptes per als propietaris, gestors forestals i responsables de la prevenció i extinció d'incendis forestals. En aquest sentit, és clau implementar sobre el territori models de gestió i tractaments silvícoles per tal de conformar un paisatge més resistent al pas del foc.

El projecte demostratiu Tractaments per a la prevenció d´incendis forestals: transferència de resultats a partir de parcel·les experimentals-demostratives i simulació del foc, encapçalat pel CTFC, ha donat a conèixer l'impacte dels tractaments en el comportament del foc i reducció del risc de GIF al sector implicat en la gestió i presa de decisions pel que fa a la prevenció incendis, a través de la xarxa de parcelles experimentals-demostratives de tractaments silvícoles per a la prevenció d'incendis (mecànics i amb cremes prescrites). Amb els resultats es pretén facilitar la presa de decisions per part de la propietat forestal i els gestors territorials sobre quins són els tractaments més eficients per a la prevenció d'incendis forestals.

Com a conclusions del projecte, s’ha determinat que els rodals tractats sempre representen una millora respecte els no tractats pel que fa al comportament i resistència al foc, sobretot en el cas de combinar aclarides, estassades i cremes de restes.

Es tracta d’un projecte finançat a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat