FERTILITZACIÓ | 25/03/2021  Ruralcat

Segona jornada sobre assessorament en fertilització dedicada a la planificació de la fertilització en conreus extensius d’estiu

El passat 17 de març es va realitzar la jornada tècnica en línia: “Assessorament en fertilització: Planificació de la fertilització en conreus extensius d’estiu” en el marc del conjunt de jornades sobre temàtiques relaciones amb l’assessorament en fertilització adreçades a totes les persones que s’han donat d’alta com a assessores.

Fertilització agrícola

La fertilització d’una explotació agrícola pot arribar a representar, aproximadament, entre el 20-25% dels costos directes

A la jornada Assessorament en fertilització: Planificació de la fertilització en conreus extensius d’estiu, organitzada per l’Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes i l’IRTA a la qual van assistir més de 120 persones, es va parlar de la importància de plantejar la fertilització orientant els assistents, entre altres aspectes, a com identificar diferents unitats de maneig, un dels punts més importants a l’hora de planificar la fertilització d’una explotació.

També es van exposar exemples de diferents metodologies per al càlcul dels nutrients a aportar, donat que no hi ha una única manera de calcular la quantitat de fertilitzant que necessita el cultiu, i es va parlar sobre la utilització d’indicadors ambientals de cara a fer un seguiment en el temps de l’explotació.

Cal dir que la fertilització d’una explotació agrícola pot arribar a representar, aproximadament, entre el 20-25% dels costos directes, amb la qual cosa invertir temps en la planificació de les tasques pot ser positiu des d’un punt de vista econòmic. Però si s’aprofiten millor els nutrients, aquest efecte positiu va més enllà de la reducció de costos i es trasllada cap a beneficis ambientals, lligats sobretot a la reducció de la pèrdua de nutrients.

Aquesta és la segona jornada sobre assessorament en fertilització. La primera, dedicada al mostreig de sòls, va tenir lloc el passat 26 de gener.

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes