PREMIS | 15/12/2016  RuralCat

Es convoca la 3a edició del Premi Ruralapps

El Premi Ruralapps té com a objectiu premiar a les empreses o persones que hagin desenvolupat una aplicació mòbil funcional que aporti una clara millora del sector agrari, alimentari o rural. Les candidatures es poden presentar fins el 20 de setembre de 2016.

En aquests moments, amb la implantació de dispositius mòbils i tauletes de forma generalitzada, estem assistint a una irrupció d'aplicacions informàtiques mòbils, apps, orientades a aquests dispositius, i es constata a nivell global un creixement en la realització d'aquestes aplicacions mòbils útils per a tots els àmbits i sectors. També es constata que hi ha empreses que desenvolupen apps i/o aplicatius orientats al sector agrari, alimentari i rural.

Es per això que, el 2014, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ( DARP) va crear i convocar el Premi Ruralapps, amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen orientades al nostre sector, i promoure la innovació tecnològica i el desenvolupament de noves apps útils per als sectors en els quals el DARP és competent.

El Premi Ruralapps estableix dues modalitats de premis:

  • Ruralapps-ciutadania, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores a la ciutadania i que facilitin l'accés a la informació, en l'àmbit agrari, alimentari i/o rural.
  • Ruralapps-professional del sector, per a l'app destinada a donar solucions tecnològiques innovadores als/a les professionals dels sectors agrari, alimentari i rural i que millorin els processos de producció i de gestió, l'eficiència interna, la seguretat, la traçabilitat, la comercialització, la informació o el posicionament al mercat, tant en l'àmbit d'empresa com de la persona, abastant des del procés de producció del producte fins a la seva comercialització.

El premi està destinat a les empreses amb seu social a Catalunya que hagin desenvolupat una aplicació mòbil funcional per als sectors agrari, alimentari o rural.

Les aplicacions mòbils que es presentin poden ser de nova creació o bé estar en una fase comercial durant els darrers dos anys.

També pot optar al premi qualsevol persona candidata que hagi desenvolupat una aplicació mòbil destinada a aportar solucions en qualsevol dels àmbits d’actuació del Departament d'Agricultura, orientades tant a la ciutadania com als/a les professionals dels sectors.

Les candidatures es poden presentar fins el 20 de setembre de 2016.