AJUTS | 01/04/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya corresponents a 2021

Aquesta setena convocatòria dels ajuts a la cooperació Leader 2014-2022 dóna continuïtat i representa una important aposta del Departament pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader.

cooperació rural

En el PDR de Catalunya 2014-2020, el Leader s'emmarca en l'objectiu o prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals

El Departament d’Agricultura ha convocat per a l'any 2021 els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local Leader de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comuns, creant projectes en xarxa que permetin la realització  d’actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinèrgies amb els projectes productius de cada zona.

També cal destacar, en el marc de l’operació 19.3 de cooperació Leader, i com a novetat en aquest període de programació 2014-2022, que els grups Leader poden presentar projectes propis en col·laboració amb els agents dels seu territori, el que permet desenvolupar les estratègies específiques de cada territori.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 Grups d’Acció Local que van ser seleccionats pel DARP per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2022.

Els ajuts, per un import total d'1.166.666,66 euros i naturalesa de crèdit plurianual, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquesta dotació pressupostària es distribueix de la manera següent:

- Projectes de cooperació entre GAL i/o altres persones o entitats col·laboradores: 836.666,66 euros a càrrec de l'anualitat 2022.

- Projectes estratègics d'un GAL amb els agents econòmics i socials del seu territori: 330.000 euros a càrrec de l'anualitat 2022.

En el cas que l'import de les sol·licituds aprovades en la línia d'actuació de projectes estratègics d'un GAL sigui inferior a la dotació màxima anual establerta de 330.000 euros, la dotació no concedida es destinarà a incrementar la dotació màxima anual de les actuacions de la línia d'ajuts per a la cooperació entre GAL.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 d’abril de 2021.Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

En el PDR de Catalunya 2014-2020, el Leader s'emmarca en l'objectiu o prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals a través de l'ajut al desenvolupament local participatiu, donant suport a les despeses preparatòries per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació en forma d'ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i, finalment, les despeses d'animació i funcionament.

Font: DOGC

Informació relacionada