AJUTS | 01/04/2021  Ruralcat

El Departament d'Agricultura completa el pagament dels ajuts associats agrícoles de la PAC 2020

El DARP ha pagat el 10% pendent dels imports a fruits de closca i garrofes, arròs, llegums de qualitat, cultius proteics i tomàquet per un import total de 546.646 euros a 11.946 beneficiaris.

Garrofer

L’import dels ajuts directes associats agrícoles de la Política Agrària Comuna de l’any 2020 és de 5.238.895 euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha fet el pagament del 10% que faltava d’ingressar dels imports dels ajuts associats agrícoles de la Política Agrària Comuna (PAC) 2020 a fruits de closca i garrofes, cultiu de l’arròs, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, per un import total de 546.646 euros, a 11.946 beneficiaris.

El pagament d’aquests imports s’efectua segons els imports unitaris definitius per hectàrea publicats pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), que es poden consultar en el document ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran a l'e-tauler, i es podran consultar en l'aplicació DUN a partir del dia 6 d’abril de 2021.

L’import dels ajuts directes associats agrícoles de la Política Agrària Comuna de l’any 2020 és de 5.238.895 euros.

El total dels ajuts directes de la PAC de l’any 2020 pagats, fins ara, pel DARP és de 245.591.131 euros, el que equivaldria al 93% del total del que es va pagar pels ajuts directes de l’any 2019. El DARP té previst abonar, abans del 30 d’abril, la resta dels imports d’ajuts directes de 2020, un cop establerts els coeficients i els imports unitaris definitius pendents.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210330_not_pagament_ajuts_directes_associats_agricoles_2020

Font: DARP

Informació relacionada