AJUTS | 02/04/2021  Ruralcat

Convocats els ajuts a Confraries de Pescadors i les seves Federacions per a l’any 2021

Aquestes ajudes tenen un import d’1,1 milions d’euros i estan destinades a cobrir les despeses derivades de les seves funcions com a entitats col·laboradores de l'Administració.

Pescadors

Les Confraries i Federacions conformen un element clau de l’economia social i cooperativa

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts a les confraries de pescadors i les seves federacions, adreçats a compensar les despeses derivades de l’exercici de les funcions que han desenvolupat durant l’any 2020 com a entitats col·laboradores de l’Administració.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds presentades i tenint en compte els imports màxims següents per línia d'ajut:

- En el cas de Confraries de Pescadors: 840.000 euros

- En el cas de Federacions de Confraries de Pescadors: 260.000 euros

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Les Confraries i Federacions conformen un element clau de l’economia social i cooperativa i aporten una doble utilitat a la societat. Per una banda són generadores de riquesa i activitat econòmica i, per una altra, ajuden a donar resposta a reptes socials del sector pesquer.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.

Font: DARP

Informació relacionada