AJUTS | 02/04/2021  Ruralcat

Oberta la convocatòria dels ajuts associats al Contracte Global d'Explotació per a l'any 2021

L’objectiu dels ajuts de CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Jove agricultora

L’import total d’ajuts previst per aquesta convocatòria és superior als 81,83 milions d’euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per l’any 2021.

L’import total d’ajuts previst per aquesta convocatòria és superior als 81,83 milions d’euros. D’aquest import,  el DARP destina 36,98 milions d’euros distribuïts en 25.000 euros per a l’anualitat 2021, 15,30  milions d’euros per a l’anualitat 2022, 18,24 milions d’euros per a l’anualitat 2023 i 3,42 per a l’anualitat 2025. 

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2021 són les següents: 

Competitivitat: 

-Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.

-Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.

-Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries. 

-Diversificació agrària. 

Sostenibilitat:  

-Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

-Pràctiques agroambientals.

Convocatòria per a nous beneficiaris:

-Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000.

-Biodiversitat cultivada.

Només renovació de compromisos i pròrroga voluntària de compromisos: 

-Gestió de zones humides.

-Gestió i recuperació de prats de dall (excepte l’actuació de ressembra voluntària i l’actuació de recuperació de pastures que no podran acollir-se a pròrroga) . 

-Conservació de races autòctones.

Només pròrroga voluntària de compromisos:

-Apicultura per a la millora de la biodiversitat.

-Sistemes alternatius a la lluita química (excepte l’actuació de solarització que no podrà acollir-se a pròrroga).

-Producció integrada.

-Agricultura ecològica: renovació i oberta  per a nous sol·licitants.

-Foment de la ramaderia ecològica: renovació i oberta  per a nous sol·licitants.

Un any més, el DARP aposta per continuar recolzant les explotacions agràries catalanes amb els ajuts associats a CGE, destinats a fomentar el rejoveniment i la professionalització del sector, la competitivitat de les explotacions, les inversions dirigides a la mitigació del canvi climàtic i la diversificació d’activitats, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient.

En els ajuts a la competitivitat, continua essent una mesura prioritària la instal·lació de joves empresaris/es agraris. A més, el DARP per reforçar la instal·lació de joves empresaris agraris disposa de El Planter, l’oficina virtual a RuralCat dedicada als joves que s’incorporen a l’activitat agrària i amb una atenció especial pels que no tenen experiència prèvia en el sector, així com un observatori de joves per veure l’evolució dels perfils dels joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015.

La convocatòria preveu recursos addicionals de l’Instrument de Recuperació de la Unió Europea (FEADER - IRUE) del Next Generation, per tal de fer front a les repercussions en el sector agrícola i rural de la crisi del COVID-19,  per un import total de 16.950.456,96 euros. 

Aquests ajuts s’emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Per a més informació:  http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210401_not_convocatoria_ajuts_cge_2021.

Font: DARP