fert | 26/03/2015  RuralCat

Full informatiu número 9 sobre la millora de la fertilització a Osona

Ja pots consultar, a l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes, el Full informatiu número 9 del Pla per a la millora de la fertilització a Osona, aquesta vegada dedicat a la fertilització de cobertora en cereals d'hivern i a la fertilització en fons del blat de moro.

Full informatiu núm. 9 del Pla per a la millora de la fertilització a Osona

Aquest full recorda que des de la sembra del cultiu d’hivern fins a inici d’encanyat, les extraccions de nutrients per part del cultiu son molt baixes. Aquestes augmenten a mesura que el cultiu es desenvolupa . Així doncs, recomana fraccionar l’adobat (repartir la dosi entre fons i cobertora) per tal d’augmentar la disponibilitat de nutrients per part del cultiu en els moments que ho necessita i evitar pèrdues de nutrients cap el medi.

Per altra banda, si es disposa de materials orgànics per fertilitzar el blat demoro, en general només es poden aplicar en fons. Per això, aquest full recomana aplicar-los en la dosi i moment adequats i amb la maquinària que en permeti una distribució homogènia.

Et recordem que l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes reuneix en el seu espai web tota la informació relacionada amb la gestió de les dejeccions ramaderes i l’aplicació agrícola dels fertilitzants orgànics i minerals. S’estructura en tres àrees: GRANJA per a tots aquells temes relacionats amb les explotacions ramaderes, CAMP per a aquells vinculats amb la fertilització dels cultius i OFICINA que ofereix serveis administratius i normatius.

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes  és una de les oficines virtuals del portal RuralCat, on també hi trobaràs: l’Oficina del Regant, Fruit.Net, Assessorament  i Suport a la Indústria Agroalimentària.