AJUTS | 06/04/2021  Ruralcat

Es convoquen els ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents a 2022

Aquests ajuts, amb un import de 250.000 euros, tenen per objectiu fomentar la conservació del patrimoni fitogenètic català. L'espècie a assajar en aquesta convocatòria d'ajuts és el tomàquet i el nombre mínim de varietats a incloure en els assajos col·lectius serà de 20.

biodiversitat cultivada

Del total, 100.000 euros estan destinats per a l'actuació de multiplicació i/o regeneració de varietats locals

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada corresponents a 2022 per un import total de 250.000 euros.

Del total de pressupost, 100.000 euros són destinats a les actuacions per a parents silvestres dels cultius i plantes silvestres d'ús alimentari (prospecció, caracterització, manteniments de bancs de germoplasma i realització d'anàlisis), 100.000 euros per a l'actuació de multiplicació i/o regeneració de varietats locals i 50.000 euros per a l'actuació d'assajos col·lectius de varietats locals. L'espècie a assajar en aquesta convocatòria d'ajuts és el tomàquet i el nombre mínim de varietats a incloure en els assajos col·lectius serà de 20. L'assaig podrà incloure varietats comercials en el cas que calgui resoldre possibles duplicitats amb varietats ja inscrites al Catàleg o que es trobin en tràmit d'inscripció

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

El més llegit

L’Observatori Forestal completa la informació sobre els preus dels biocombustibles a Catalunya

Es posa en marxa el programa INNicia’t per millorar la competitivitat en el sector de la transformació agroalimentària

Es publica l’evolució anual dels preus mitjans de les terres de conreu a Catalunya del 2020