REFORMA DE LA PAC | 24/09/2003  Ruralcat

La Comissió Europea proposa un model agrícola sostenible per als sectors del tabac, l'oli i el cotó

La Comissió Europea va presentar dimarts propostes per a una reforma profunda de les organitzacions comunes de mercat (OCM) per a l'oli, el tabac cru i el cotó, d'acord amb la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) decidida pel consell al juny de 2003. Aquestes propostes es basen en un model agrícola sostenible per als sectors abans esmentats.

En relació amb aquests tres sectors, es proposa la transferència d¿una part significativa dels pagaments relacionats amb la producció a un règim de pagament únic per explotació dissociat, que és un element clau de la futura PAC. Com està previst en la reforma de la PAC de juny de 2003, aquest pagament, igual que altres pagaments directes, dependrà del respecte de normes mediambientals i de seguretat alimentària, a través de la condicionalitat ecològica. Per a fer possible una política sostenible per al sector del tabac cru en el futur, la Comissió proposa la supressió progressiva de l'actual règim en un període de tres anys, una dissociació de la prima a la producció de tabac existent, la supressió gradual del Fons Comunitari del Tabac i l'establiment d'una dotació financera destinada a la reestructuració de les regions productores de tabac. En el sector de l'oli, el 60% dels pagaments relacionats amb la producció per al període de referència es convertirien en nous drets al règim de pagament únic per explotació. Els Estats membres retindrien a la resta per a la concessió d'un pagament directe suplementari per a les oliveres poc productives i marginals i per a una política de qualitat. En relació amb el cotó, el 60% de les despeses d'ajuda als productors per Estat membre es transferirien, en forma de nous drets, al règim de pagament únic per explotació i el 40% serien retinguts pels Estats membres per a la concessió als productors d'un nou pagament directe per superfície. El saldo de les despeses en el sector del cotó per al període de referència finançaria les organitzacions interprofessionals i la reestructuració en les regions productores de cotó. S'espera que la reforma serveixi per a orientar millor al mercat el sector, per a obtenir beneficis ambientals, una major competitivitat i ingressos més estables per als agricultors gràcies a la major eficàcia de la transferència dels pagaments dissociats. En comentar les propostes, Franz Fischler, Comissari d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Pesca, va afirmar que: ¿aquestes propostes representen un altre pas essencial cap a una política agrícola eficaç i sostenible a Europa. Amb la base que representa la reforma de la PAC de juny de 2003, estem ara efectivament distanciant-nos del suport als productes per a proposar en el seu lloc complements d'ingressos per als agricultors. Aquest canvi de rumb de la nostra política agrícola ens permetrà transferir els pagaments directes més eficaçment, el que haurà de millorar els ingressos dels agricultors. Quants més sectors incloguem en el pagament únic per explotació, majors seran els beneficis econòmics i administratius en termes de simplificació.¿