| 02/04/2015  RuralCat

Els Ajuts directes de la Política Agrària Comuna 2014-2020

El 2015 comença l'aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020, que canvia les condicions per rebre els ajuts directes de la Unió Europea. El DARP ha editat una pràctica col·lecció de fitxes i díptics per explicar les seves característiques i condicions de sol·licitud.

Els Ajuts directes de la Política Agrària Comuna 2014-2020

Els ajuts directes són els ajuts amb finançament 100% de la Unió Europea que tenen com a objectiu fonamental donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries.

Per al període 2014-2020 s’han introduït tot un seguit de novetats:

 • Per ser beneficiari dels ajuts directes cal ser agricultor actiu i mantenir l’activitat agrària en la totalitat de l’explotació.
 • El model d’ajuts directes s’estructura en:
  • pagament bàsic,
  • pagament verd (greening) i,
  • pagament a joves,
  • ajuts associats a determinats sectors de producció que es cobraran per hectàrea o cap de bestiar elegible.
 • Per percebre el pagament bàsic cal tenir els drets assignats.
 • S’estableix un règim de petits agricultors per tots aquells que rebin menys de 1.250€.
 • S’estableix un import mínim per tenir dret a cobrar els ajuts directes de:
  • 100€ el 2015
  • 200€ el 2016
  • 300€ a partir del 2017
  • i quan l’ajut supera els 150.000 € una reducció del 5%.

Per a informar millor d’aquests canvis i de cada ajut, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat el següent material divulgatiu:

Ajuts associats per als agricultors

Ajuts associat per als ramaders amb explotacions

La sol·licitud dels ajuts directes s’ha de fer a través de la Declaració única agrària (DUN), que s’ha iniciat enguany l’1 de març i finalitzarà el 15 de maig. La DUN es pot tramitar a través de les entitats col·laboradores del DARP. També disposes de més informació sobre la DUN a la Fitxa DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA. DUN 2015  i al web del DARP.

Pròximament es publicarà un segon bloc de fitxes sobre el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) per al mateix període.

Recorda que també pots obtenir més informació sobre ajuts, tràmits i normativa al nostre apartat de Suport a la Indústria Agroalimentària.