TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 07/04/2021  Ruralcat

L’ICEA i el Col·legi d’Economistes de Catalunya organitzen el Cicle de jornades 'L’aigua, el sòl i els aliments a Catalunya'

En total s’oferiran vuit jornades del 14 d’abril al 15 de desembre de 2021 que abordaran diferents aspectes relacionats amb la gestió de de l’aigua, el sòl i la producció agroalimentària.

L’aigua, el sòl i els aliments a Catalunya

La primera jornada es celebrarà en línia el proper 14 d’abril a les 18h i estarà dedicada a la “Transformació sostenible dels sistemes alimentaris”

El Cicle de jornades “L’aigua, el sòl i els aliments a Catalunya” està organitzat per la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb el suport de l’Oficina del Regant, l’IRTA, el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i INNO4AGRO.

La primera jornada es celebrarà en línia el proper 14 d’abril a les 18h i estarà dedicada a la “Transformació sostenible dels sistemes alimentaris”. En aquesta sessió es plantejarà el repte de garantir aliments segurs i nutritius per a tothom tot avançant cap a models de producció més sostenibles i modificants els actuals patrons de consum.

La segona jornada es farà el 12 de maig i estarà dedicada a l’”Aigua, recurs escàs multidemandat”. Les següents seran “Aigua, aliments i regadiu” el 16 de juny, “Les opcions futures de la terra de secà” el 14 de juliol, “El sòl agrari, fertilitat, conservació i embornal de CO2” el 15 de setembre,  “Els espais agraris”  el 13 d’octubre, “Agricultura periurbana i urbana” el 17 de novembre i, per acabar, “El desenvolupament rural i el ruralisme” el 15 de desembre.

Les jornades volen fer una reflexió sobre els recursos bàsics per produir aliments sense comprometre la qualitat ni la seva conservació per tal de donar resposta a les necessitats actuals.

Font: Col·legi d’Economistes de Catalunya

Informació relacionada