R+D | 07/04/2015  RuralCat

Convocatòria del programa CIEN 2015

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds al programa CIEN en la seva convocatòria 2015. Es tracta d'un programa que finança projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental realitzats per empreses en consorci.

euros

El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) finança grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Persegueix a més fomentar la cooperació del sector públic i el sector privat en l'àmbit de la R+D de manera que requereix la subcontractació rellevant d'activitats a organismes d'investigació.

Les activitats de recerca industrial i de desenvolupament experimental són les definides en la normativa europea sobre ajudes d'Estat:

 • Cada Consorci ha d'estar constituït per un mínim de tres i un màxim de vuit empreses; almenys dues d'elles hauran de ser autònomes, i almenys una d'elles tindrà consideració de PIME.
 • Els Projectes han de comptar, a més, amb una participació rellevant d'organismes d'investigació des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu. En aquest sentit, s'exigeix que almenys el 15% del total del pressupost del projecte aprovat pel Consell d'Administració del CDTI es subcontracti amb organismes d'investigació, un dels quals, almenys, serà de titularitat pública.
 • La durada mínima del projecte serà de 36 mesos i la màxima de 48 mesos.
 • El Pressupost mínim que es pot finançar per al total del projecte és de 7.000.000 euros i el pressupost màxim de 20.000.000 euros. El pressupost mínim que es pot finançar per cada empresa serà de 350.000 euros. En el cas de les petites i micro empreses el pressupost mínim que es pot finançar serà de 260.000 euros.
 • Els Projectes es finançaran mitjançant un Ajut Parcialment Reemborsable de fins al 75% del pressupost de finançament aprovat. L'ajuda es compon d'un tram reemborsable i d'un tram no reemborsable:
  • El tipus d'interès aplicable al tram reemborsable és Euríbor a un any, fixat a la data de l'aprovació de l'ajut.
  • El tram no reemborsable és de fins al 30% de l'ajuda aprovada.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 5 maig 2015 a les 12:00 hores (hora peninsular).
   

Informació relacionada