INVESTIGACIÓ | 22/09/2003  Ruralcat

L¿IRTA s¿integra dins de l¿Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER)

L¿ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és un dels 24 centres que constitueixen l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER), una iniciativa per contribuir a l'estructuració, consolidació i visibilitat del sistema de ciència i tecnologia a Catalunya. Altres entitats que també formen part d¿aquesta associació, que s¿acaba de presentar, són el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

L'ACER és una iniciativa que s'integra dins el sistema de ciència i tecnologia català. Aquest sistema el formen les universitats; les agrupacions de centres tecnològics; una xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica; els hospitals i una xarxa de parcs científics. L'ACER agrupa 24 centres de recerca avançada catalans, amb un pressupost agregat anual de 110 milions d'Euros (el 50% de fons competitius), 250 investigadors propis, 600 investigadors adscrits, 400 becaris i 825 treballadors com a personal de suport. L'entitat pretén dotar als centres de veu pròpia agregada, esdevenir un punt de trobada entre ells i estructurar uns serveis avançats de suport a la recerca en tots els aspectes requerits pels membres. Els serveis sol·licitats pels centres seran prestats per la Unitat de Serveis ACER de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) i inclouran, entre d'altres activitats, l'assessorament en propietat intel·lectual, legal, fiscal, contractual, organitzatiu i de qualitat; el suport a la gestió de projectes europeus, congressos i fires; un servei d'acollida d'investigadors, i serveis d'informació i formació. L'ACER es va constituir el passat mes de març per iniciativa del Departament d¿Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i amb el suport de la FCR. Tots els centres membres de l'ACER tenen personalitat jurídica pròpia i formes jurídiques diverses, i són organitzacions sense afany de lucre fortament vinculades a les universitats i amb una participació decisiva de la Generalitat i el suport de diferents agents públics i privats. La seva activitat fonamental és l'R+D. Tot i que aquests centres poden tenir característiques específiques, comparteixen un nombre important de necessitats, que aquesta associació pretén cobrir. Es objectius estatutaris bàsics de l'ACER es concreten en tres línies d'acció específiques que responen a les necessitats dels centres: - Dotar els centres de veu pròpia agregada, una característica de la qual no disposaven fins al moment. - Esdevenir un punt de trobada entre ells per tal de compartir informació i experiències i cercar solucions comunes a problemàtiques comunes. - Estructurar uns serveis avançats de suport a la recerca en alguns dels aspectes requerits pels centres. L'estudi de necessitats efectuat per l'ACER ha permès detectar les principals demandes dels centres i la confecció d'un catàleg de serveis, que seran implementats per la Unitat de Serveis ACER. El conseller del DURSI, Andreu Mas-Colell, va presidir ahir a Barcelona la presentació de l¿ACER. A l¿acte també hi van intervenir Josep Tarragó, vicepresident de l'ACER i director de l'IRTA, i Lluís Jofre, director general de la FCR. Mas-Colell va destacar la funció aglutinadora que farà l'ACER i en va destacar dues característiques importants: la primera és la forta interacció entre els centres de l'ACER i les universitats, i la segona el fet que el personal propi dels centres de l'ACER és contractat, oferint una via alternativa a la funcionarial. Per la seva banda, Josep Tarragó va destacar la voluntat dels centres de l'ACER per contribuir al sistema català d'R+D i va explicar que l'Associació té les portes obertes a noves incorporacions en el futur.