COL·LABORACIÓ | 22/09/2003  Ruralcat

Conveni entre Medi Ambient i el Col.legi d'Enginyers Agrònoms per fomentar les bones pràctiques

El conseller del Departament de Medi Ambient, Ramon Espadaler, i el degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, Alexandre Garcia, han signat un conveni per endegar conjuntament projectes que comportin un desenvolupament mediambiental més sostenible en el sector rural, agrícola, ramader i agroindustrial. La col·laboració entre tots dos organismes serà bàsica per elaborar lleis i normatives mediambientals.

El conseller Espadaler i el degà Alexandre Garcia

El conseller Espadaler i el degà Alexandre Garcia, a la signatura del conveni de Medi Ambient i el Col·legi d'Enginers Agrònoms

En virtut d'aquest conveni, el Departament de Medi Ambient consultarà al Col.legi d'Enginyers durant la fase preparatòria de normatives que puguin afectar les matèries agroambientals perquè en puguin fer les aportacions adients. També es compromet a donar suport tècnic en les actuacions de caràcter ambiental que porta a terme la ONG Agronomia Activa, organització impulsada pel Col·legi d'Enginyers. Per la seva banda, el Col·legi d'Enginyers donarà suport al Departament de Medi Ambient i realitzarà si és necessària la formació específica de caràcter mediambiental per realitzar tasques concretes. També es compromet a aplicar una reducció dels drets de visat en aquells projectes encomanats pel Departament de Medi Ambient. Les dues parts signants s'han compromès a estudiar les vies possibles per aconseguir que el Col·legi d'Enginyers Agrònoms i els seus col·legiats puguin col.laborar amb els projectes que endegui el Departament de Medi Ambient. Per cada actuació concreta s'elaborarà un annex al conveni per determinar el contingut de les tasques que efectuarà el col.lectiu d'enginyers agrònoms, les quantitats assignades per Departament de Medi Ambient i el seguiment del projecte. Per responsabilitzar-se de seguir l'execució d'aquest conveni, es crearà una comissió mixta presidida pel secretari general del Departament de Medi Ambient, el degà del Col·legi i quatre persones més, dues designades pel Col·legi d'Enginyers i dues pel Departament de Medi Ambient. El conveni va entrar en vigor ahir, dia 22 de setembre, i tindrà una vigència d'un any prorrogable per períodes anuals. Segons el conseller Espadaler, el conveni "té ple sentit perquè estem interessants en la correcta planificació mediambiental col.laborant amb el Col·legi d'Enginyers Agrònoms i interrelacionant les diferents administracions en benefici dels ramaders i els agricultors. El conveni permetrà conèixer les opinions abans d'elaborar les normatives i directives que regulin el medi rural " El degà de Col·legi d'Enginyers, Alexandre Garcia, per la seva banda, ha dit que "el conveni es presta a fer moltes activitats formatives, col·laboracions específiques i publicacions de tipus mediambiental. També facilitarà que el funcionament de les lleis siguin més efectives i s'agilitzin els tràmits. Nosaltres, els enginyers agrònoms, som projectistes i directors d'indústries agroalimentàries i creiem que és bàsic tenir un bon coneixement per prevenir impactes ambientals i minimitzar els residus de les activitats".