FONS PÚBLICS | 21/09/2003  Ruralcat

S'aprova la distribució de 31 milions d'¿ per a plans agrícoles, ramaders i de desenvolupament

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat la distribució de fons del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per valor de 31,3 milions d'euros, destinats al compliment de programes i plans de caràcter agrícola, ramader i de desenvolupament rural referits a competències de les Comunitats Autònomes. A Catalunya li corresponen 3,6 milions d¿euros.

Segons els criteris de repartiment acordats en la darrera Conferència Sectorial d'Agricultura, celebrada el 21 de juliol passat a Madrid, i ratificada pel Consell de Ministres, Catalunya rebrà un total de 3.664.324 euros, la distribució dels quals és la següent: 412.088 euros per a programes agrícoles, 905.223 euros per a programes ramaders i 2.347.012 euros per a desenvolupament rural. El MAPA, a través d¿una nota de premsa, ha informat que del total de fons que es distribuiran a les Comunitats Autònomes, dintre del capítol agrícola, es va aprovar la distribució de 1.802.536 euros per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips agraris, a repartir d'acord amb els plans d'actuació i les propostes realitzades per les Comunitats Autònomes. També es va acordar el repartiment de 1.276.526 euros per a la lluita contra les plagues en el camp. Altres programes per als quals es distribueixen fons es refereixen als destinats al foment d'agrupacions fitosanitàries, havent repartit un total de 23.140 euros, així com 272.200 euros per a treballs relatius a millorar la qualitat de les varietats vegetals i certificació de material de reproducció. Respecte als programes de caràcter ramader, es va aprovar la distribució de 6.579.534 euros per a subvencionar les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera. Així mateix, es repartiran 1.146.057 euros, destinats al desenvolupament dels programes autonòmics per a la carn de boví de qualitat. Quant a les mesures d'acompanyament de desenvolupament rural, es va acordar el repartiment de 3.474.617 euros per a les indemnitzacions compensatòries en zones desfavorides, 3.356.556 euros al cessament anticipat de l'activitat agrària, 7.169.192,67 euros a les mesures agroambientals i, finalment, 6.285.553,33 euros a les mesures forestals.