PROJECTES EUROPEUS | 09/04/2021  Ruralcat

El projecte POCTEFA Tr3s local ha engegat una trentena d’iniciatives de suport als productors de Venda de proximitat

L’objectiu del projecte a Catalunya ha estat donar suport als productors i productores integrats en el segell de la Venda de Proximitat com a principal mètode de comercialització i conscienciant els consumidors de la importància de comprar producte local.

Mònica Balaguer

A Catalunya, el projecte s’ha centrat en la promoció del segell de la Venda de proximitat

Des del gener del 2018 i fins al març de 2021, el projecte transfronterer POCTEFA Tr3s local ha fomentat a Catalunya i en els territoris francesos de l’Arièja i els Pirineus Orientals un conjunt d’iniciatives de foment dels productes locals en entorns rurals. A Catalunya, el projecte s’ha centrat en la promoció del segell de la Venda de proximitat i també en l’acompanyament als acreditats amb el segell, impulsant 32 iniciatives on han participat més de 300 productors i productores que fan venda directa o comercialitzen en circuit curt.

Les principals iniciatives adreçades a empreses productores de Catalunya en el marc d’aquest projecte han estat l’impuls i renovació del portal web Gastroteca, que disposa d’un geolocalitzador de productor/es que venen els seus productes directament al consumidor en qualsevol punt de Catalunya i la creació  del ‘Benvinguts a Pagès tot l’any’, que proporciona una oferta permanent de visites i experiències en explotacions catalanes que permeten viure el dia a dia dels productors i productores, i conèixer de primera mà com produeixen i elaboren els seus productes.

Altres activitats desenvolupades dins el projecte han estat l’elaboració de l’anàlisi de l’impacte del distintiu de la venda de proximitat; la creació d’una oferta formativa per a iniciar-se en la venda de proximitat, assessoraments personalitzats, jornades, grups de treball i intercanvis de coneixements. També s’ha elaborat material promocional per al públic en general com el “Decàleg de la Venda de Proximitat”, que dona deu raons per buscar i comprar productes amb el segell de venda de proximitat, i la “Guia de restaurants de proximitat” i “Guia d’ús del segell Venda de proximitat”, així com la càpsula audiovisual en format 360º per a ser projectada mitjançant la Cúpula Gustum i adreçada a l’etapa escolar.

Actualment, hi ha més de 2.700 productors adherits al segell de Venda de proximitat a Catalunya, un 26% dels quals són operadors ecològics. Les iniciatives desenvolupades en el marc del projecte Tr3s Local encaixen perfectament en el nou Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC), que preveu impulsar la venda de proximitat i les seves xarxes de distribució.  

El projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), que té per objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

Es pot veure un resum dels resultats del projecte Interreg POCTEFA Tr3s Local en aquest vídeo:

https://gencat-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/anna_corney_gencat_cat/EVz-FN7h2UpPpq5sIGNon9EBzl74Jx80VLY1tUhita_Drw?e=LhWgsO

Font: DARP