INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 09/04/2021  Ruralcat

El proper 15 d’abril acaba el termini per a declarar l’informe anual de 2020 de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses

Les 71 OPFH amb seu a Catalunya han de declarar al DARP, dins el termini, mitjançant l’OPNET l’annex de produccions i l’actualització del registre de socis/es.

Fruites i verdures

Les organitzacions de productors estan constituïdes per productors de fruites i/o hortalisses per fer la comercialització en comú

El termini per a presentar la informació a través de l’aplicació OPNET acaba el 15 d’abril, tal com s’especifica en l’article 59 del Reglament delegat de la UE 2017/891 i l’art. 21 del RD 532/2017, sobre reconeixement i funcionament de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH).

Les 71 OPFH amb seu a Catalunya han de declarar al DARP, dins el termini, mitjançant l’OPNET l’annex de produccions (hectàrees, tones i Euros en vendes) i l’actualització del registre de socis/es.

Les organitzacions de productors són entitats amb personalitat jurídica pròpia (cooperatives, societats agràries de transformació, societats mercantils) constituïdes per productors de fruites i/o hortalisses per adaptar, en comú, la producció i la comercialització a les exigències del mercat.

Font: DARP